Nyheter

Bonde i medgang og motgang (Vaulali, Aksdal og Rennesøy)

Norsk Landbruksrådgiving HMS arrangerar ope møte om garden sin viktigaste ressurs – menneske.

Investeringsvilje blant jærbøndene

Trygve Selbak (gårdseier), Jon Egil Jakobsen (jordbruksavdelingen i Time), Arne Berge (formann i Time bondelag) og Reinert Kverneland. FOTO: Pia Hetland

Stadig flere bønder på Jæren går over til løsdriftfjøs. Dette fører til mer nybygging enn på lenge.

Kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering

Kjell Andreas Heskestad

Infoutvalget i Rogaland Bondelag mener det er viktig at næringen står samlet med et lett og forståelig budskap utad. Dette kan gjøres ved å ha felles, enkel og tydelig budskap som synliggjøres i media. Formålet med kurset er å gjøre oss bedre til å formidle vårt budskap på en klar og god måte.

Våre samarbeidspartnere