Er du rammet av flom? Her er noen råd.

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Ekstremværet Synne er endelig over, og vannmassene er i ferd med å trekke seg tilbake. Men fortsatt er det flom i flere vassdrag. Her er noen tips til håndtering i etterkant.

Etter flom i Buskerud i september lagde Buskerud Bondelag en informativ nettsak om Naturskade og avlingsskade. Vi anbefaler en titt på denne sida.

Naturskade (som flomskader) dekkes av forskringsselskaper og Naturskadefondet. Avgrensingen mellom de to kan synes noe uklart, men vår anbefaling er å kontakte forsikringsselskapet først.

Råd fra Arnstein Bendiksen, Gjensidige:
- ta bilder av skadene før opprydning og gjerne underveis
- noter timene det blir brukt på opprydning og skadebegrensning
- ta kontakt... med forsikringsselskapet ditt sin skademelding - for Gjensidige er dette til nr 03100
- legg igjen nr ditt til svareren og du vert kontakta for å avtale tid for besøk av takstmann
- kvar og ein har ansvar for å begrensa skadeomfanget så godt ein kan

 

Vi vet at bønder og bygdefolk er flinke til å hjelpe hverandre, som vi har sett tydelig også under Synne. Men ta gjerne en telefon for mye til naboen, enn en for lite.

Kontakt gjerne Rogaland Bondelag på tlf 51 88 72 70 om du skulle ha behov for ytterligere informasjon eller bistand etter flommen. 

Til slutt en liten "prioriteringsregel" når krisa først er i gang: 1. Folk, 2. Dyr, 3. Bygninger, maskiner og andre "ting".

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere