Etter flom i Buskerud i september lagde Buskerud Bondelag en informativ nettsak om Naturskade og avlingsskade. Vi anbefaler en titt på denne sida.

Naturskade (som flomskader) dekkes av forskringsselskaper og Naturskadefondet. Avgrensingen mellom de to kan synes noe uklart, men vår anbefaling er å kontakte forsikringsselskapet først.

Råd fra Arnstein Bendiksen, Gjensidige:
- ta bilder av skadene før opprydning og gjerne underveis
- noter timene det blir brukt på opprydning og skadebegrensning
- ta kontakt... med forsikringsselskapet ditt sin skademelding - for Gjensidige er dette til nr 03100
- legg igjen nr ditt til svareren og du vert kontakta for å avtale tid for besøk av takstmann
- kvar og ein har ansvar for å begrensa skadeomfanget så godt ein kan

 

Vi vet at bønder og bygdefolk er flinke til å hjelpe hverandre, som vi har sett tydelig også under Synne. Men ta gjerne en telefon for mye til naboen, enn en for lite.

Kontakt gjerne Rogaland Bondelag på tlf 51 88 72 70 om du skulle ha behov for ytterligere informasjon eller bistand etter flommen. 

Til slutt en liten "prioriteringsregel" når krisa først er i gang: 1. Folk, 2. Dyr, 3. Bygninger, maskiner og andre "ting".