Les hovedpunkta til Ola Andreas sitt innlegg her:

Pelsdyrhald er ein del av og ei viktig dyreslag i norsk landbruk. Norske pelsdyr er eit godt etablert næring med internasjonal suksess. I vårt land har vi 275 bruk med pelsdyr. Norsk pelsdyrhald er ei viktig distriktsnæring og den eigne seg godt på bruk der arealressursane er avgrensa og bidreg til at bonden kan arbeide på garden på heiltid.    Kvifor er norsk skinn, saman med dansk skinn, på pristoppen ved aksjonshusa.       

                             

 1. Klima her i landet er perfekt med tanke på korleis minken vil ha det.                                                                          2. God tilgang på ferske råvare til fôrproduksjon, råvare frå både landbruk og havbruk.                                                  3. Rimelege byggekostnader samanlikna med andre landbruksbygg.

Vidare beklage eg at fraktstøtta til pelsdyrhald vart fjerna i årets jordbruksforhandlingane. Eg har registrert at staten ikkje hadde noko forhandlingsrom å gå på her.  NOU dokumentet  om  framtidas pelsdyrhald skal behandlas til hausten.  Pelsdyrhald er ein naturleg del av norsk landbruk.  Dette må heile næringa jobbe for!