Gården til Torgeir ligger rett ved motorveien og overfor Forus, og illustrerer tydelig det brå skillet mellom tettbygde arealer og jordbruksjord.

Pål Morten Borgli (Frp) og Torfinn Ingeborgrud (Mdg) i fjøset

Møtet startet med besøk i fjøset før det ble debatt. Hele møtet varte i over to timer, men fremdeles var det flere ubesvarte spørsmål fra salen, og tema politikerne ønsket å ta opp. Dessverre strakk ikke tiden helt til, men det er og et tegn på at temaet engasjerer både bondelagets medlemmer og politikerne.