Påmeldingsfristen for fagdagen er 16.05!

Bonde, bygg i tre!

Fagdag om landbruksbygg i tre.

Rogaland skognæringsforum i samarbeid med Rogaland Bondelag og Statsforvaltaren i Rogaland.

Torsdag 23.5. 2024, Nesheimstunet

Adresse: Saudavegen 7194, 5578 Nedre Vats.

09.30.    Kaffi med noko attåt

10.00     Ope årsmøte i Rogaland skognæringsforum.

Seminar:

11.30.   Opning v/ Olaf Gjedrem, Rogaland skognæringsforum og Ståle Hustoft, Rogaland Bondelag.

11.50    Frå skog til matrialar  v/Olav Teigen, Teigen Gard & Sag.

12.10    Reglar for tilskot og lån ved investering i landbruksbygg v/Aart Magnusson, Innovasjon Norge.

12.30     Lunsj.

13.15     Fordelar med tre som byggjematriale, synspunkt frå ein treskalle v/Birger Førre, FØRRE Vindu

13.35     Prosjektering og leveranse i samarbeid med kunden v/ Vegard Lode, BRI Landbruksbygg

13.55     Eksempel frå oppsette bygg, erfaringar, leveransar og prisar v/Mikal Nordbø, Riska Sagbruk

14.15     Seminar slutt, transport til synfaring  i eigne bilar.

Synfaring:

14.45     Synfaring i trefjøs for mjølkeproduksjon, Jørn Laurits Strand, Haukeligvegen 526.

16.00 Vel heim

Arrangementet, inklusiv lunsj er gratis, men av omsyn til servering treng me påmelding. Du melder deg HER

 

Påmeldingsfrist er torsdag 16.5.23