Nyheter

Traktordager i Kongeparken

Kongeparken

Gjesdal bondelag har hatt stand i Kongeparken i helgen (25 og 26. april) i forbindelse med traktordager som Kongeparken arrangerte.

Et nøkternt krav

Jordbrukets krav er nøkternt og danner et godt grunnlag for en jordbruksavtale, sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Innovasjon Norge Rogaland har brukt opp potten av bedriftsretta landbruksmidler til Jæren.

Fordelinga av bedriftsretta midlar frå Innovasjon Noreg Rogaland til investeringar på Jæren er nå brukt opp og det er stopp i mottak av søknader om investeringsstøtte og rentestøtte.

Aksjonsdag på Øksnevad videregående skole

elever forsyner seg med mat

Rogaland Bondelag hadde aksjon sammen med Jærkokken Heine Grov på Øksnevad vgs.

Bondevennaksjon i Suldal

bondevenn Suldal

Ingvild Hovind fikk årets Bondevennpris av Suldal Bondelag. Årets bondevennaksjon setter lys på de som ikke driver som heltidbønder, men på deltidsbønder og andre som jobber i landbrukets randsone.

Våre samarbeidspartnere