På Bore møtte 44 personer fra lokallaga i Ryfylke og på Jæren, og på Helleland møtte 24 personer fra Dalane og Hå. 

Nestleder i Rogaland Bondelag Kjell Andreas Heskestad holdt innlegg om arbeidet framover i bondelaget, og organisasjonssjef Olav Sande holdt innlegg om politisk arbeid i lokalaga og fylkeslaget. Andre tema var nettløsningene på Mitt Lokallag og styrearbeid. 

Det var tilbakemeldinger og debatt om blant annet hvordan vi skal forholde oss til det politiske arbeidet framover, tollvernet, og om utfordringene pelsnæringa står overfor.