Nyheter

Store omleggingar i mjølkeproduksjonen framover.

ku

I 2024 vert det forbode med båsfjøs til storfe. Det vert eit stort kapitalbehov innan mjølkeproduksjon for å tilfredstilla dette lovverket.

Ledertur til Bayern og Tyrol

ledergruppa

Rogaland Bondelag arrangerte ledermøte i Tyrol i Østerrike via Bayern for lokallagslederne i Rogaland. Turen var fra 6.-9. november. Tyrol er et Østerriksk alpelandskap, hvor turisme og jordbruk går hånd i hånd. Melk, storfe, skogbruk og et vakkert kulturlandskap basert på lange jordbrukstradisjoner skaper en stor turistnæring som er svært viktig for regionen.

Agrovisjon 2016

geir nielsen

Agrovisjon åpner dørene om et år, fredag 28. oktober. Utstillingen går over tre dager. En ting utstillere og publikum vil oppdage under neste års Agrovisjon er at forholdene ligger mye bedre til rette for en landbruksutstilling enn de har gjort tidligere. Agrovisjon får for første gang ta i bruk den nye profesjonelle utstillingshallen på 4 700 kvadratmeter.

Tre av ti dødsulukker skjer i landbruket

... skriver Jærbladet i dag. Bli med på HMS-kurs i november!

Våre samarbeidspartnere