Vi møtte mange engasjerte og stolte bønder, som åpnet fjøsdørene sine med glede for å vise oss hva de drev med. Det som var overraskende for oss var hvor sammenvevd landsbyliv og jordbruk var – i kjelleren i det vi først trodde var et vanlig hus fant vi et fjøs med melkekyr. Og det var vanlig å drive kyrne igjennom landsbyen for å få dem til beite.

Alpelandskapet er bratt og markene er vanskeligere å høste en hos oss. Derfor er jordbruket preget av små besetninger, faktisk mindre en i Norge. Bøndene må dermed spe på inntekten, og mange driver flersysleri med en fot i tursimen og en fot i jordbruket. Denne kombinasjonen gjør at man holder garden og markene i drift.

Selve ledermøtet ble hold på søndag den 8. november. Sentrale tema som ble diskutert var pelsdyr, krav om løsdrift, korn, kraftfor og grovfor, dobbeltspor på Jærbanen, LA-MRSA og mer.