Nyheter

Møte med Jærlaga

Den årlige samlinga med lokallagslederne på Jæren ble avholdt på Jæren Hotell 18. desember.

Velkommen til Inn på tunet- Informasjonsmøte 15. januar 2015

Sted: Øksnevad vgs. Tid: Torsdag 15. januar kl. 18.00- 21.00 Målet med møtet er å lage en møteplass der interesserte kan få grunnleggende kunnskap om Inn på tunet, samt å møte etablerte tilbydere som kan dele sine erfaringer. Møtet er et samarbeid mellom IPT- Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland og Norges Bondelag

Rogaland Bondelag ønsker alle en riktig god jul!!

Det blir redusert bemanning på kontoret 22. og 23. desember. I romjulen stenger vi kontoret. Vi er tilbake for fullt mandag 5. januar! Kontoret ønsker alle en riktig fin jul!

Hvordan få frem et budskap i media?

Kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåntering 11. Februar 2015, Tysværtunet kulturhus

Eit klokt vedtak i ei viktig sak frå Rogaland!

Fylkesutvalet i Rogaland vil behalde konsesjonslova! Fylkesutvalet i Rogaland vedtok i si høyringsuttale å behalda konsesjonslova. Elin Schanche frå Høyre stemte for fylkesrådmannens tilråding om å behalda konsesjonslova saman med representantane frå AP, KrF, SP og uavhengig repr.

Opphevar vern av svarthalespoven

Klepp-bønder får ei julegåve frå klima- og miljøvernministeren. Svarthalespoven er foreslått fjerna frå vernelista.

Rogaland Bondelags kommentar til Pelsdyrutvalgets konklusjon

Pelsdyrutvalget har i dag gått ut med sin konklusjon om pelsdyrsnæringa i Norge. Flertallet av utvalget går inn for videre drift av pelsdyrfarmer i Norge. Rogaland Bondelag er fornøyd med utvalgets konklusjon og forslag til forbedringer.

Bonde i medgang og motgang!

19 nov. arrangerte Norsk landbruksrådgiving Rogaland temamøte "Bonde i medgang og motgang" Det ble avholdt 2 møter, et på dagtid og et på kveldstid. Auditoriet på Øksnevad vid. skole var nesten full.

INVITASJON TIL FAGDAG «JAKT PÅ STORE ROVDYR»

Det inviteres til fagdag med tema jakt på store rovdyr, jerv, gaupe, ulv og bjørn. Fagdagen blir holdt både i Årdal og på Helleland.

Bonde i medgang og motgang!

Åpent møte om gårdens viktigste ressurs – menneskene Bønder, bondefamilien, landbrukets rådgivere og andre interesserte inviteres til aulaen på Øksnevad vgs. Onsdag 19. november kl. 12.00 eller 19.30.

Ein jærbu og ein stavangermann

Les om da Jærbonden kolliderte med en Stavangermann i en rundkjøring ved Kvadrat. Artikkelen finner du link til under.

Ledermøte 2014

Ledermøte 2014 er i gang på Scandic Stavanger City Hotell i Stavanger. 58 lokallagsledere og gjester har møtt opp og politisk arbeid dag står på agendaen dag 1. Per Skorge fra Norges Bondelag har holdt sitt innlegg om Bondelagets politiske arbeid i medvind og motvind og det åpner for debatt etter innlegget.

Biogasskonferanse

Bondelaget tok del på Biogasskonferanse. Det var Biogass Rogaland og IMPLEMENT som inviterte til konferanse tirsdag 4.- onsdag 5. November 2014 på Quality Airport Hotel Stavanger. Det var rundt 80 deltakere fra Norge, Danmark og Sverige til stede på konferansen som tok for seg tema som i høyeste grad er aktuelt for miljøet og landbruket.

Temamøte i toll og markedsregulering

Bondelaget tok del på temamøte i toll og markedsregulering på Utsikten i Kvinesdal onsdag 5. november

Distriktsmøtene høsten 2014

Det ble avholdt distriktsmøte i Aksdal den 29. oktober med 22 oppmøtte. 30. oktober ble det avholdt distriktsmøte på Bore Samfunnshus. Her var det i alt 33 oppmøtte og på Helleland den 3. november møtte også 33 bondelagsmedlemmer opp.

Se viktige datoer under fanen "møter og kurs"

Temamøte i toll og markedsregulering

Samarbeidsrådet i Rogaland inviterer til temamøte i toll og markedsregulering onsdag 5. november. Møtet vil bli avholdt på Utsikten i Kvinesdal fra kl.11.00- 15.00.

Biogasskonferanse

Biogass Rogaland og IMPLEMENT inviterer til Biogasskonferanse tirsdag 4.- onsdag 5. November 2014 på Quality Airport Hotel Stavanger. Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Jordvern i ord og handling

Over 70 deltakere møtte opp på Sola Kulturhus 9. oktober for å delta på konferansen ”Jordvern i ord og handling”.

Jordvernkonferansen 2014

Med 100 oppmøtte på Frøylandsaksjonen og god dekning i media, er det tydelig at jordvern engasjerer. Rogaland Bondelag inviterer til vår jordvernkonferanse 9. oktober, på Sola Kulturhus.

Tur med kokkeelever

Tur med kokkeelever har blitt en årlig begivenhet arrangert av Rogaland Bondelag i samarbeid med Kokkemesterlauget Rogaland og Heine Grov. Alle videregående skoler i Rogaland som har vg 2 klasse innen kokk og servitør er invitert. I alt 36 elever og lærere møtte opp på årets arrangement.

Jordvernaksjon på Frøyland

Over hundre møtte opp da Rogaland og Time Bondelag aksjonerte onsdag 1. oktober mot nedbyggingen av 350 dekar god jord på Frøyland på Time.

Jordvernaksjon på Frøyland

Time kommune ønsker å bygge ned omlag 350 dekar med god jordbruksjord på Frøyland. Fylkesmannen vil ikke godta dette og saken er nå anket inn til kommunaldepartementet. På onsdag 1. oktober kommer kommunal, miljø og landbruksdepartementet på befaring. Vi skal markere vår motstand mot nedbyggingen av matjorden på Frøyland.

Vervekurset 2014

Onsdag 24. september møtte 14 verveinteresserte til vervekurs på Hillevåg. Kaja Heltorp, prosjektleder i Tørre å Spørre, kom fra Oslo for å holde kurset.

Tematime på Bjerkreimsmarken fredag 26.09 «Hovedutfordring for norsk landbruk»

- Korleis er utsiktene for eit berekraftig landbruk på Jæren og i Dalane med regjeringa sin landbrukspolitikk? Professor Reidar Almås, Landbruksdirektøren i Rogaland Hadle Nevøy og Anfinn Rosnes i SR-Bank 1 deltek.

Har du lyst bli med U-landsutvalget til Kamerun?

I februar 2015 planlegger U-landsutvalget en studietur til Sambolabo, Kamerun i forbindelse med Rogalandsgardens prosjekt i området. Prosjektet retter seg mot et holdningsskapende arbeid og danning av grupper til – spesielt blant kvinner og ungdom – med vekt på motivering, organisering og mobilisering av lokale ressurser, bygging av brønner og bruer, og danning av innkjøpssamvirke.

Invitasjon til konferansen Jordvern i Ord og Handling: Hvordan håndtere arealbehovet på kort- og mellomlang sikt?

Rogaland Bondelag har gleden av å invitere til jordvernkonferansen Jordvern i Ord og Handling. Konferansen tar for seg det viktige jordvernet på Nord-Jæren på kort og mellomlang sikt. Hvordan skal vi håndtere de pågående utfordringene for den fremtidige bruken av verdifull matjord? Vi har invitert politikere og fagpersoner til debatt.

Invitasjon til Unge Bønder-kurs

Bondelagene i Rogaland og Agder inviterer til unge bønder-kurs fredag 17.- lørdag 18. okrover 2014. Kurset vil bli avholdt på Utsikten i Kvinesdal. Målet med kurset er å gi nyttig kunnskap til unge som har eller skal overta gården. Det vil blant annet bli gitt en innføring i juss og eierskifte, samvirke, utdanningsmuligheter, landbruksøkonomi og HMS.

Åpen gård

Det var mye folk på Åpen gård i helga til tross for dårlig vær. Svein Martin Haaland hadde åpen gård på Haaland, Figgjo hvor også Lodve Haaland hadde omvisning på pelsdyrfarm. Videre var det åpen gård hos Stein Ove og Magny Byberg i Hommersåkveien på Sandnes og Kurt Hobberstad på Varhaug.

Dialogmøte om Jærens utvikling på Kleppe

Torsdag 21. august møtte nærmere 200 interesserte fra flere organisasjoner, partier og næringsinteresser til dialogmøte om jordvern på Klepp Rådhus.

Bli med i utforminga av dei gode arealløysingane for jærregionen!

Dialogforumet Jærsmiå inviterer til open dialogkveld i Klepp rådhus 21 august. Tema: Kor skal me dyrka og kor skal me bygga? Og korleis blir me betre på å snakka saman? Me vil gjerne ha DEG med i dialogen om berekraftig arealutvikling og gode lokalsamfunn i jærregionen. Dialogsamlinga startar kl. 18.30.

Vinneren av fotokonkurransen- Bondens hverdag

Det ble kåret en vinner av fotokonkurransen i forkant av ferien. Vinneren ble Synnøve Veien fra Nærbø. Bildet ble tatt da kyrne ble sluppet ut 2. pinsedag. Noen av kyrne kunne tenkt seg en tur utenfor gjerdet. Trond Lode og Damian Sikorski samler troppene på bildet. Et gavekort på Phileas Fogg kommer i posten til Synnøve. Takk til alle som har sendt inn flotte bilder!

Åpen gård- arrangement i Rogaland

Det arrangeres Åpen gård i Riska, Tysvær, Sandnes og på Varhaug. Oversikten finner du under.

Båndtvang

Det er båndtvang i hele landet fra 1. april til 20. august (§ 6 i Hundeloven). I denne perioden skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. Båndtvangen er til for å verne vilt og husdyr da det i denne perioden er mange sårbare ungdyr, på beite og i naturen.

- Dette er ikkje eit glansbilete

Bjørn Egil Friestad, ein av Jærens store mjølkeprodusentar, veit kva det kostar å bli storbonde. Han tenker ofte på korleis livet ville vore om han dreiv mindre. Les heile det openhjartige intervjuet i Bondevennen. Klikk for å finne link til artikkelen.

God sommer!

Kontoret i Rogaland Bondelag ønsker alle en riktig god sommer. Kontoret er ubemannet frem til mandag 4. august.

Unge bønder- kurs

Årets unge bønder- kurs vil bli avholdt 17.- 18. oktober 2014 på Utsikten i Kvinesdal. Kurset vil i år arrangeres sammen med Vest Agder Bondelag.

KLOKE HENDER TAR GREP- Invitasjon til konferanse om praktiske arbeidsplasser og landbruk

Konferansen "kloke hender tar grep" arrangeres på Finnøy fredag 22. august i forbindelse med Tomatfestivalen 2014. Flere viktige tema settes på dagsorden.

Arbeiderpartiet vekket av Kæ seie bonden

På Bondetinget uttalte Knut Storberget (AP) frå talarstolen at Kæ seie bonden hadde fått AP til å vakna. Den uttalelsen resulterte i fornying av garderoben.

Årsmøte i Norges Bondelag

Rogaland Bondelag stiller med 12 utsendingar til møtet. Etter leiar i Norges Bondelag Nils T Bjørke sitt innlegg vart det opna for generaldebatt. Rogalandsdelegasjonen er aktive og følgjande har hatt innlegg frå talarstolen: Ola Andreas Byrkjedal, hans innlegg er lagt ved. Marit Epletveit, Sonja Herikstad Skårland, Lisa Breiland, Kjell Andreas Heskestad og Arne Berge har også hatt innlegg som fekk gode tilbakemeldingar , enten i replikk eller ved kontakt i pause.

Sammenligning av Statens tilbud og den nye avtalen

Onsdag kveld i forrige uke kom regjerings- og støttepartiene til enighet om jordbruksoppgjøret. Her på kontoret har vi satt forslagene opp mot hverandre. Den nye avtalen gir en økning på 250 millioner over budsjett utover Regjeringens originale forslag, og opphever eller demper noen av Regjeringens endringer.

Rekordstor Åpen Gård på Tveit Jordbruksskule

Søndag 25. mai holdt Tysvær Bondelag, Tveit Jordbruksskule og 4 H Åpen Gård for 6000 besøkende på Tveit Jordbruksskule.

Rogaland Bondelag i tog til Stortinget

Tirsdag 20. mai viste over 6000 bønder og støttespillere sin misnøye med Statens tilbud overfor Stortinget. Opptoget gikk fra Landbrukets hus i Schweigaardsgate, via Youngstorget til Stortinget og Eidsvolls plass.

Aksjon E-39

Torsdag 15. mai aksjonerte Berkreim Bondelag langs E-39.

Vardebrenning på Hebnes

Bålbrenning på Haugalandet

Det ble arrangert bålbrenning på Haugalandet med ungdommer fra Tysvær

Blokkade på eggpakkeri

Rogaland bondelag blokkerer utkjøring av egg på jæregg, nortura og jonas h meling. Aksjonsviljen er på topp.

Finnøy og Rennesøy Bondelag aksjonerte på Mosterøy i dag

Bønder aksjonerte i nordfylket

Stort oppmøte på aksjon mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret.

Aksjon E- 39 krossmoen

Felles aksjon med Egersund, Helleland, Lund og Sokndal Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere