Det var Samarbeidsrådet i Rogaland som tok initiativ til møtet og rundt 70 personer møtte fra ulike landbruksorganisasjoner og lokallag. Arne Ivar Sletnes fra Norsk Landbrukssamvirke fortalte om tollvernets trusler og muligheter, Geir Inge Auklend fra Felleskjøpet holdt sitt innlegg om regulering og utfordringer knyttet til korn og kraftfôr og Elin Mariae Stabbetorp fra Norges Bondelag holdt et innlegg om markedsregulering med tittel "hva blir konklusjonen i 2015".