Saken om nedbygging på Frøyland ble anket til kommunaldepartementet, som sammen med landbruks- og miljødepartementene sendte rådgivere på befaring av marken sammen med blant annet fylkesmannen i Rogaland, fylkesordføreren i Rogaland og ordføreren i Time kommune. Bonden Jostein Frøyland og Einar Frogner fra Norges Bondelag fikk anledning til å tale til utsendingene.

Det var et godt oppmøtte, og det ble holdt appell av Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag, Einar Frogner fra Norges Bondelag, Natalia Tyse, leder i Rogaland Natur og Ungdom og Ingve Berntsen fra Senterungdommen. 

 

jordvernere foran veggen