Skolene som var med var Jåttå, Karmsund, Bryne og Godalen. Turen gikk innom Jone Wiig sitt gartneri hvor elevene fikk sett dyrking av tomater og agurk. Videre gikk turen til Olav Røysland som er svineprodusent på Voll og GTI samdrift som er melkeprodusent på Sola. Målet med opplegget er å gi elevene kunnskap om hvordan gode norske landbruksprodukt blir til. Elevene får besøke ulike produsenter og vil bli gitt en orientering om hvilket arbeid som blir lagt ned for å få frem den beste kvaliteten på gården sine produkt. Etter turen samles elevene på Jåttå vgs for å lage en flerretters middag med gode norske landbruksprodukt