Kommentator i Stavanger Aftenblad Tom Hetland skal blant annet  lede en politisk debatt denne dagen rundt viktige  tema:
« Har samfunnet nok respekt for den viten som ligg gøymt i dei kloke henders praktiske arbeid og kvifor skal eit godt samfunn utvikle alle talent i befolkninga og ikkje berre dei teoretiske»?
 
«Vil ein sentralisering av landbruket med fokus på færre og større einingar vera ein trussel mot hendenes viten som gjennom generasjonar er opparbeida i bygder og distrikt»?


Nærmere informasjon om konferansen og påmelding finner dere på: www.tomatfestivalen.no

Bildet er hentet fra tomatfestivalen sine hjemmesider