Arrangementet var i regi av Jærsmiå, et dialogforum som forsøker å finne felles innspill til fremtidsrettede og sosiale strategier for å håndtere kombinasjonen av en rask befolkningsvekst med påfølgende behov for areal til boliger og næring, sammen med behovet for friluftsareal og vern av viktig matjord. Aktørene i Jærsmiå kommer fra hele spekteret av aktører og sektorer som er påvirket av denne konflikten, og gjennom dialogarbeidet i i Smiå har de sammen etablert en felles prinsipperklæring.

 

Mer om Jærsmiå, og hvordan bidra til dialogen, finner du her