Nyheter

Bonde i medgang og motgang!

bonde i motgang og medgang

19 nov. arrangerte Norsk landbruksrådgiving Rogaland temamøte "Bonde i medgang og motgang" Det ble avholdt 2 møter, et på dagtid og et på kveldstid. Auditoriet på Øksnevad vid. skole var nesten full.

INVITASJON TIL FAGDAG «JAKT PÅ STORE ROVDYR»

Det inviteres til fagdag med tema jakt på store rovdyr, jerv, gaupe, ulv og bjørn. Fagdagen blir holdt både i Årdal og på Helleland.

Bonde i medgang og motgang!

bonde

Åpent møte om gårdens viktigste ressurs – menneskene Bønder, bondefamilien, landbrukets rådgivere og andre interesserte inviteres til aulaen på Øksnevad vgs. Onsdag 19. november kl. 12.00 eller 19.30.

Ein jærbu og ein stavangermann

bil

Les om da Jærbonden kolliderte med en Stavangermann i en rundkjøring ved Kvadrat. Artikkelen finner du link til under.

Ledermøte 2014

ledermøte

Ledermøte 2014 er i gang på Scandic Stavanger City Hotell i Stavanger. 58 lokallagsledere og gjester har møtt opp og politisk arbeid dag står på agendaen dag 1. Per Skorge fra Norges Bondelag har holdt sitt innlegg om Bondelagets politiske arbeid i medvind og motvind og det åpner for debatt etter innlegget.

Biogasskonferanse

Bondelaget tok del på Biogasskonferanse. Det var Biogass Rogaland og IMPLEMENT som inviterte til konferanse tirsdag 4.- onsdag 5. November 2014 på Quality Airport Hotel Stavanger. Det var rundt 80 deltakere fra Norge, Danmark og Sverige til stede på konferansen som tok for seg tema som i høyeste grad er aktuelt for miljøet og landbruket.

Temamøte i toll og markedsregulering

toll

Bondelaget tok del på temamøte i toll og markedsregulering på Utsikten i Kvinesdal onsdag 5. november

Distriktsmøtene høsten 2014

distriktsmøte

Det ble avholdt distriktsmøte i Aksdal den 29. oktober med 22 oppmøtte. 30. oktober ble det avholdt distriktsmøte på Bore Samfunnshus. Her var det i alt 33 oppmøtte og på Helleland den 3. november møtte også 33 bondelagsmedlemmer opp.

Våre samarbeidspartnere