Vedlagt ligger programmet, samt praktiske opplysninger om pris, sted og påmelding. Påmeldingsfristen er 21.oktober.