Det er avgjørende for næringens fremtid at politikere, beslutningstakere og forbrukere ser viktigheten av primærnæringa. Det å ha et felles, enkle og tydelige budskap som synliggjøres i media når mange. Formålet med kurset er bla. å gjøre oss bedre til å formidle vårt budskap på en klar og god måte, hvordan vi kan bruke media og hvordan man får media interessert i vårt budskap.

Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterer med dette til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediahåndtering for tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner

Program:

10.00  Velkommen v/ Kjell Andreas Heskestad, Rogaland Bondelag

10.15  Utfordrende tema i landbruket. Hvordan gjøre disse mer   forståelige for folk flest? v/Brita Skallerud, Norges Bondelag

11.30  Lunsj

12.30  Råd og tips om å nå igjennom i et travelt mediebilde V/Eirik Nedrelid, Norsk   Landbrukssamvirke

14.30  Vel hjem! 

 

Kursavgit: 500 kr (medlemmer av bondelaget får 300 kr refundert i aktive lokallagsmidler)

 

Påmelding innen 2. februar til:

rogaland@bondelaget.no/

TLF: 51887270