Hvordan få frem et budskap i media?

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåntering 11. Februar 2015, Tysværtunet kulturhus

Det er avgjørende for næringens fremtid at politikere, beslutningstakere og forbrukere ser viktigheten av primærnæringa. Det å ha et felles, enkle og tydelige budskap som synliggjøres i media når mange. Formålet med kurset er bla. å gjøre oss bedre til å formidle vårt budskap på en klar og god måte, hvordan vi kan bruke media og hvordan man får media interessert i vårt budskap.

Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterer med dette til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediahåndtering for tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner

Program:

10.00  Velkommen v/ Kjell Andreas Heskestad, Rogaland Bondelag

10.15  Utfordrende tema i landbruket. Hvordan gjøre disse mer   forståelige for folk flest? v/Brita Skallerud, Norges Bondelag

11.30  Lunsj

12.30  Råd og tips om å nå igjennom i et travelt mediebilde V/Eirik Nedrelid, Norsk   Landbrukssamvirke

14.30  Vel hjem! 

 

Kursavgit: 500 kr (medlemmer av bondelaget får 300 kr refundert i aktive lokallagsmidler)

 

Påmelding innen 2. februar til:

rogaland@bondelaget.no/

TLF: 51887270

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere