Konferansen var Rogaland Bondelags bidrag til å sette jordvern på dagsorden. I en verden med økende befolkning og minkende evne til matproduksjon, er jordvern er ikke bare en bondesak. Deltakerne på konferansen hadde varierte bakgrunner, og demonstrerte tydelig at temaet engasjerer utover jordbruket.

Det ble holdt gode innlegg av fagpersoner og politikere: Ola Hedstein, direktør i Norsk landbrukssamvirke, Geir Pollestad, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Næringskomiteen, Pål Morten Borgli, fungerende ordfører i Sandnes, Elin Schanche, gruppeleder Rogaland Høyre, Per Thorbjørnsen, Arne Bergsvåg, gruppeleder Rogaland Senterparti, Dag Jørund Lønning, professor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Per Kåre Foss

Alle politikerne snakket varmt om jordvern og norsk matproduksjon, men var uenige om hvordan vi skal håndtere arealkonfliktene i fremtiden. Sentrale tema var faste grenser i arealplanlegging, kommunesammenslåing, jorddeponi og nasjonale regler for jordvern.

 

Politikerne har nå fått uttale seg om jordvern. Nå gjenstår handling.

 

Les mer i Bondevennen, Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og Nationen.