Program:

11:00  Lunsj

12:00  Tollvern- trusler og muligheter
                        v/Arne Ivar Sletnes fra norsk landbrukssamvirke

13:00  Tollvern-  regulering og utfordringer knyttet til korn og kraftfôr
                        v/ Geir Inge Auklend fra Felleskjøpet

14:00  Markedsregulering- hva blir konklusjonen i 2015?
                        v/ Elin Marie Stabbetorp fra Norges Bondelag

Det settes av god tid til spørsmål og diskusjon.


Påmelding innen 28. oktober.
E- post: marianne.osmundsen@bondelaget.no eller TLF: 959 22 819.