Jordet kan gi mat til 100 personer i året. Vi samler 100 stykker til aksjon på jordet, for å vise hvor mange det faktisk er som kan få mat her. Det blir holdt appeller i løpet av aksjonen. 

Markeringen blir fra omlag kl. 12.30 - 14.00. Klokken 13.00 kommer representantene fra departementene på befaring.