Arrangementet holdes Torsdag 9. Oktober på Sola Kulturhus, Liten Sal Kl. 10-15.00

Påmelding:

Konferansen er gratis og det er servering. Påmeldingsfrist er onsdag 8. oktober,  slik at vi skal kunne beregne hvor mye mat vi vil trenge. Vennligst meld deg på over e-post til are.h.braaten@bondelaget.no, eller telefon 98664231.

Program

10:00  Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag åpner konferansen

10:10 Ola Hedstein, direktør i Norsk landbrukssamvirke ”Jordbruket rolle i verdiskaping i Rogaland”

10.40 Geir Pollestad, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Næringskomiteen ”Nasjonale verdier- Jordvern frå nasjonalt til lokalt nivå”

11.00 Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes (Ap) ”Sandnes – en by i vekst midt i matfatet”

11.30 Lunsj

12.15 Elin Schanche, gruppeleder Rogaland Høyre ”Arealplanlegging i et presset område – et regionalt perspektiv på Nord-Jæren”

13.05 Per Thorbjørnsen, gruppeleder Stavanger Venstre ”Hvordan håndtere arealbehovet i i en voksende by”

13.25: Pause

13.35: Arne Bergsvåg, gruppeleder Rogaland Senterparti ”Kan nord-fylket bli en avlastning for Nord-Jæren når Rogfast kommer?”

13:55: Dag Jørund Lønning, professor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling  ”Dialog i arealkonflikter – Jærsmiås arbeid”

14.15: Per Kåre Foss, leder Rogaland Kristelig Folkeparti ”Matjord - Nasjonale verdier og lokalt selvstyre”

14:35 Paneldebatt, spørsmål frå salen.

Ca 15.00 arrangement slutt.

Møteleder er Odd Arild Kvaløy