Nyheter

Fellesmøte for Egersund, Sokndal, Lund og Helleland Bondelag.

møte

Det var 22 frammøtte og møtet var på Landbrukssenteret på Helleland. Programmet var : Familieheim ved Lena Westby, Frelsesarmeen . Ho snakka om garden som familieheim for fosterbarn som treng det. I dag er det årleg behov for 1000 nye heimar kvart år her i landet. Det er godt betalt og kan gjerne kombinerast med gardsdrift. Etterpå vart det diskutert årets jordbruksoppgjer. Viktige poeng vart notert og det blir laga ein felles uttale utifrå diskusjonen på dette møtet.

Landbruksmøte på Varhaug

Landbrukministeren taler

Tirdag 27.01.14 ble årets landbruksmøte avholdt på Varhaug.

Distriktsmøte 23.01.14 i Gjesdal

Forsamling

Prosjekt brannvarslingsannlegg

brann

Det ønskes å kartlegge omfanget og identifisere problem i form av feilmeldinger/falske alarmer på brannvarslingsanlegg i driftsbygninger i Rogaland. Prosjektet er godt forankret i næringa; Rogaland bondelag, Norsvin og Fjørfelaget sitter i prosjektgruppa. Vi oppfordre alle bønder (både de som har velfungerende anlegg og de som har trøblete anlegg) til å svare på denne nettbaserte kartleggingen når de får denne på epost fra Norsk landbruksrådgiving i begynnelsen av januar. Dette er bønder fra Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Sola, Sandnes, Hjelmeland, Strand, Rennesøy, Finnøy, Tysvær, Vindafjord og Karmøy. Til sammen ca 2100 respondenter. Alle svar vil bli behandlet konfidensielt. Det er Høgskulen for landbruk og bygdenæringar som gjennomfører kartleggingen og som skal sammenstille og analysere opplysningene.

Distriktsmøte 21.01.14

Brita Skullerud taler på distriktsmøtet i Aksdal

Sylvi Listhaug kommer til Varhaug idrettshall mandag 27. januar.

varhaug

Bondelaga i Hå, Hå kommune og Sparebank 1 SR-bank inviterer til stormøte om landbruk i Varhaug idrettshall mandag 27. januar klokka 19:00. Det blir innlegg med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Stortingsrepresentant (H) Gunnar Gundersen, regiondirektør NHO Rogaland Hallvard Ween og styreleiar i Nortura Sveinung Svebestad. Det blir god tid til debatt og spørsmål, det bys på enkel servering.

Bonde i stress og krise

LHMS

6 timers kurs med lærer som skal gi trygghet og kunnskap til å møte medmennesker i stress og krise. Dette er et kurs for de som har arbeid eller roller i landbruket, hvor de treffer og samarbeider med bønder. Rådgivere, ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner. Kurset vektlegger drøfting og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Møte ledes av Anne Turid Salvesen Psykolog fra Gnist–psykologene.

Samvirkekonferansen 2014

samvirke

Samvirkekonferansen gikk av stabelen 9.- 10. januar og ble arrangert av Samarbeidsrådet i Rogaland. Det var en spennende konferanse med gode foredragsholdere og gode debatter. Tema på konferansen var Rogalandslandbruket mot 2020, dyrevelferd og innovasjon i landbruket.

Nyansatt på kontoret i Rogaland Bondelag

are

Are Hauge Braaten har mastergrad i statsvitenskap med fokus i EU fra UiB og tar over Målfrid Husebø sin stilling i Bondelaget.

Våre samarbeidspartnere