Konferansen er åpen for alle med interesse for jordvern eller arealplanlanlegging.