Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag gav en politisk orientering. Det var også et innslag fra et lokallag fra hvert distrikt på møtene der lokallaget orienterte om aktiviteten i sitt lag. Videre gav Are H Braaten fra kontoret en innføring i internettsiden "Mitt lokallag" for at lokallagene selv lettere skal kunne blandt annet sende ut SMS, mail og registrere kontaktinformasjon til styret. Marianne Osmundsen Bø gav en presentasjon av infoutvalget i Rogaland Bondelag og delte ut inspirasjonshefte for aktivitet i barnehage og skole. Det ble tatt en runde på lokallagenes egne erfaringer i forhold til denne typen arrangement. Olav Sande avsluttet med en orientering om organisasjonsarbeid og diverse saker kontoret jobber med. Det ble satt av god tid til diskusjon og mulighet for lokallagene å komme med innspill om tema som opptar dem. Alle innspill som ble spilt inn ble notert for videre oppfølgning av administrasjonen. Blandt de sakene som ble tatt opp var forsikring og bondelagets avtale med Gjensidige iforhold til medlemsfordeler. Det ble gitt en orientering om en prosjektgruppe som Bondelaget sitter i som jobber med feil på brannvarslingsannlegg, dette ble tatt opp til videre diskusjon. Samvirke og bondelagets arbeid mot store bruk og bondelagets arbeid for grisebønder ble også tatt opp til diskusjon.

Distriktsmøte Aksdal

Distriktsmøte Bore Samfunnshus

Distriktsmøte Helleland