Sakene som vart tatt opp frå Rogalandsdelegasjonen var:

·         Bruk av beite, viktig ressurs på garden.

·         Kompetanse i landbruket, kompetansebevis ein veg å gå

·         Vi må stå samla, alle er viktige matprodusentar ut frå dei naturgitte forholda vi driv gard på. Uvesentlig om ein har stor eller liten produksjon.

·         Leigejord. Landbruket treng langsiktige ramvilkår, korleis sikre bonden driftsgrunnlag. Norges Bondlag må følgje utviklinga.

Talen til fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal finner du her

 

Bente Gro Slettebø, Inga Steinsland og Arnstein Røyneberg har også hatt ordet.

Tema:

- kompetanse i landbruket

- aktive bonden må prioriterast

-korleis kommunisere ut landbrukspolitikken på ein folkelig måte

- viktig å kommunisere på alle media

Foto: Sonja Herikstad Skårland

Foto: Arne Berge

Foto: Marit Epletveit