Arrangementet vert heldt i Bjerkreim Samfunnshus kl 14 den 26.09.

Meir informasjon om Bjerkreimsmarken på deira heimeside