Nyheter

Årsmøte-resolusjonane 2023

Årsmøte i Rogaland Bondelag tok opp mange tema - inntekt, utdanning, klima og meir. Det vart bakt inn i årets resolusjon.

Ny leiar i Rogaland Bondelag

Ståle Hustoft frå Tysvær vart vald av Rogaland Bondelags årsmøte 2023 for å representere Rogalands-bøndene.

Leiars tale

-Korleis skape best mogleg handlingsrom for Rogalandsbonden også framover? Resultata frå undersøkinga om framtidas landbruk viser at også i Rogaland er det mange som spår nedlegging på sin gard dei neste 15 åra.

Ber årsmøte støtte grunneigaranes kamp mot Bane NOR

Grunneigarlaget Jernbanenaboane lands Sørlandsbanen har søkt om støtte til deira kamp. Styret i Rogaland Bondelag ber årsmøte om godkjenning til å støtte saka med 200.000 kroner.

Presentasjon av styrekandidatane 2023

Bli litt betre kjend med dei innstilte til fylkesstyret!

Invitasjon til veiledningsmøte for bruk av plantevernmidler på arealer nær vann

I 2023 vil Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler på gårder nær overflatevann og langs elver og bekker som renner ut i disse. Veiledningsmøte vil gå gjennom kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabilier i nærheten av vann.

Marits siste møte

Innspel til jordbruksforhandlingane, den siste finpussen til årsmøte-programmet og den endelege vurderinga av kva lag er årets lokallag. Det prega leiarens siste styremøte.

Årsmøtesakene 2023

Sakene til årsmøte i Rogaland Bondelag er no publisert og tilgjengelege. Dei finn du her!

Valnemndas innstilling er klar

Sjå valnemndas innstilling til nytt styre for Rogaland Bondelag for 2023-24.

Hvorfor velge norsk mat?

Kreative ungdommer fra Lye Ungdomsskule er på saken. Mandag og tirsdag, 23 og 24 januar, var Rogaland Bondelag sammen med Ungt Entreprenørskap, representert av Kristina Thomsen, invitert til Lye Ungdomskule i Time kommune.

Det er for dårlege kommunevegar!

Nesten ingen kommunevegar i Rogaland toler fulle vogntog – halvparen klarar knappt 6 tonn last. Me støtter Skognæringa Kysts innspel.

Presentasjon av Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje om velferd for svin

Mattilsynet presenterte i dag resultatene fra den nasjonale tilsynskampanjen på svin som ble gjennomført i 2021-2022.

Vårens vakraste eventyr er i emning – men kva skal prioriterast i årets forhandlingar?

Inntektsvekst er alltid den høgaste prioriteten i jordbruksforhandlingane. Men me kan ikkje tene pengar når marknaden er i ulage. Å skape stabile marknadar for landbruksprodukt er det beste grepet for å styre jordbruksinntekta. Det var heile to samla distriktsmøte på Øksnavad og på Nesheimtunet samde om.

Samvirkekonferansen 2023

Landbruksråd Rogaland arrangerer Samvirkekonferanse på Scandic Forus 6.-7. Februar 2023. Program og påmeldingslink er klart.

Våre samarbeidspartnere