Nyheter

Utlysning av fylkeskommunale tilskudd innen regional utvikling 2024

Rogaland fylkeskommune lyser nå ut tilskudd for 2024, så har du en aktivitet eller et prosjekt du ønsker å gjennomføre kan de kanskje hjelpe.

Fem av fem til Strand!

Strand Bondelag er eitt av dei ti første laga som har klart å verve fem medlemmar av fem tillitsvalte.

Me må setta rett verdi på den maten me produserer!

Les fylkesleiars tale til leiarmøte i 2023 her.

Gjensidige opphever tegningsrestriksjoner for ringorm i Rogaland!

Gjensidige har gjort en ny risikovurdering og konkludert med å oppheve tegningsrestriksjonene for ringorm i Rogaland

#Landbruksløftet må koma nå!

Før stortingsvalet i 2021 stilte eit samla landbruk seg bak oppropet #landbruksløftet. Målet om å løfta inntekta til nivå med lønsmottakarar, målt med eit talgrunnlag som bøndene kjenner seg igjen i, må realiserast nå. Her er ei oppsumering av kva Norges Bondelag meiner om talgrunnlag og opptrappingsplan.

Sein utbetaling av avløysartilskot bind for mykje kapital

Medan utgifter til avløysar ved fødsel og sjukdom vert refundert undervegs i året etter ein enkel søknad på nett, må bonden venta til februar neste år før avløysarutgifter ved ferie og fritid vert utbetalt.

Kunstig hastverk gjer lastverk

Etter å ha vore stille rundt Kalberg-saka i valkampen har det plutseleg vorte liv og hastverk denne veka. Rogaland Bondelag er mot datasenteret av omsyn til jordvern, men ynskje om hastverk gjer grunnlag for uro.

Siste dag i tingretten

Rettssaka mellom Bane NOR og 156 grunneigarar om gjerdehald langs jernbanen er inne i siste dag i tingretten.

Lokalmat i Dirdal

Laurdag 16.september fant ei stor overrekking stad i Dirdal, Gjesdal. Årets lokalmatbutikk er faktisk her, i Rogaland!

Rettssaka startar no

Bane NOR meiner at dei er frie til å seie frå seg gjerdeplikta. Rogaland Bondelag og grunneigarane langs jernbanelinja står fast på at det er ikkje opp til dei, men avtalane som vart inngått når banen vart bygd.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Rogaland Bondelag ønsker tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Valg av styre i Norges Bondelag

Vi gratulerer Arthur Salte med gjenvalg som styremedlem og Sven Martin Håland som ny 2. varamedlem i Norges Bondelag. Bente Gro M. Slettebø ble gjenvalgt som varaordfører.

-Rett opp i ulikeheita for Jæren

Jæren sakker akterterut, og Bondelaget må halde fram i arbeidet med å rette opp ulikheita. Jakob Eskeland, vatsbu og styremedlem i Rogaland Bondelag har halde innlegg.

- Tusen takk for jobben dere alle gjør

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok under årsmøtet til Norges Bondelag i dag. Han understreket at det er viktig å anerkjenne landbruket som næring.

-Prioriter velferd

Ståle Hustoft, fylkesleiar i Rogaland Bondelag talar til Bondetinget: høgt arbeidspress, dårleg likviditet og uføresette hendingar slår hardt ut for mange bønder. Eitt løft i velferda er naudsynt og viktig.

Kjem gruva, ryk garden

Jorda til Kari Melhus på Helleland gjer ikkje berre grovfôr til sau og ammekyr – den skuler ein betydeleg mineralrikdom.

Førebudd på Bondeting

14.-15. Juni brakar Bondetinget, Bondelagets høgaste organ, laus i Lillestrøm. Rogalandsbenkens elleve delegatar har samla seg og er klart for eitt aktivt landsmøte.

Staten bommar på sitt eige mål

Fredag 5. mai la Staten fram sitt tilbod i årets jordbruksforhandlingar. Dette er eit svar til kravet på 6,9 milliardar kroner som Norges Bondelag leverte 26. april.

Markdag om plast på tunet 23. mai

På markdag hos Marianne Goa på Randaberg i Rogaland får du gode tips om hvordan du kan håndtere rundballeplast og andre typer plast for å unngå plast på avveie.

Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Innspel til opptrappingsplan

Rogaland Bondelag har sendt sine innspel til opptrappingsplanen - korleis inntekta til bønder kan løftast til same nivå om lønsmottakarar. Saka vart handsama i første styremøte med det nye styret på onsdag denne veka.

Rogaland Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene

Tetting av inntektsgap er årets viktigste prioritering. Det må løftes i bunn, og dermed må melkeproduksjon, ammeku og saueproduksjon prioriteres høyest i år.

Årsmøte-resolusjonane 2023

Årsmøte i Rogaland Bondelag tok opp mange tema - inntekt, utdanning, klima og meir. Det vart bakt inn i årets resolusjon.

Ny leiar i Rogaland Bondelag

Ståle Hustoft frå Tysvær vart vald av Rogaland Bondelags årsmøte 2023 for å representere Rogalands-bøndene.

Leiars tale

-Korleis skape best mogleg handlingsrom for Rogalandsbonden også framover? Resultata frå undersøkinga om framtidas landbruk viser at også i Rogaland er det mange som spår nedlegging på sin gard dei neste 15 åra.

Ber årsmøte støtte grunneigaranes kamp mot Bane NOR

Grunneigarlaget Jernbanenaboane lands Sørlandsbanen har søkt om støtte til deira kamp. Styret i Rogaland Bondelag ber årsmøte om godkjenning til å støtte saka med 200.000 kroner.

Presentasjon av styrekandidatane 2023

Bli litt betre kjend med dei innstilte til fylkesstyret!

Invitasjon til veiledningsmøte for bruk av plantevernmidler på arealer nær vann

I 2023 vil Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler på gårder nær overflatevann og langs elver og bekker som renner ut i disse. Veiledningsmøte vil gå gjennom kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabilier i nærheten av vann.

Marits siste møte

Innspel til jordbruksforhandlingane, den siste finpussen til årsmøte-programmet og den endelege vurderinga av kva lag er årets lokallag. Det prega leiarens siste styremøte.

Årsmøtesakene 2023

Sakene til årsmøte i Rogaland Bondelag er no publisert og tilgjengelege. Dei finn du her!

Valnemndas innstilling er klar

Sjå valnemndas innstilling til nytt styre for Rogaland Bondelag for 2023-24.

Hvorfor velge norsk mat?

Kreative ungdommer fra Lye Ungdomsskule er på saken. Mandag og tirsdag, 23 og 24 januar, var Rogaland Bondelag sammen med Ungt Entreprenørskap, representert av Kristina Thomsen, invitert til Lye Ungdomskule i Time kommune.

Det er for dårlege kommunevegar!

Nesten ingen kommunevegar i Rogaland toler fulle vogntog – halvparen klarar knappt 6 tonn last. Me støtter Skognæringa Kysts innspel.

Presentasjon av Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje om velferd for svin

Mattilsynet presenterte i dag resultatene fra den nasjonale tilsynskampanjen på svin som ble gjennomført i 2021-2022.

Vårens vakraste eventyr er i emning – men kva skal prioriterast i årets forhandlingar?

Inntektsvekst er alltid den høgaste prioriteten i jordbruksforhandlingane. Men me kan ikkje tene pengar når marknaden er i ulage. Å skape stabile marknadar for landbruksprodukt er det beste grepet for å styre jordbruksinntekta. Det var heile to samla distriktsmøte på Øksnavad og på Nesheimtunet samde om.

Samvirkekonferansen 2023

Landbruksråd Rogaland arrangerer Samvirkekonferanse på Scandic Forus 6.-7. Februar 2023. Program og påmeldingslink er klart.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere