Vennligst se Bondevennens artikkel for en nærmere beskrivelse av turen. 

For mer informasjon om turen til Kamerun, ta kontakt med Elisabeth Kallevik Nesheim eller Terje Øen.
Elisabeth: elisabeth.nesheim@vindafjord.kommune.no eller på tlf: 924 61 223
Terje: terje.oen@tine.no eller på tlf: 970 85 158