Nyheter

Rogaland Bondelag ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi tar juleferie og er tilbake på kontoret igjen torsdag 2. januar. Vi takker for godt samarbeid i året som har gått og ser frem til et nytt og spennende år i 2014.

Ny regjering - kva blir framtida for landbruket og næringsmiddelindustrien i Rogaland?

Landbrukspolitisk møte i Varhaug idrettshall mandag 27. januar 2014 kl. 19.00. Møtet er åpent for alle! Programmet finner du i link under.

Målfrid Husebø hadde sin siste arbeidsdag i Rogaland Bondelag

Målfrid går i dag av med pensjon. Vi takker for godt samarbeid gjennom mange år. Målfrid har jobbet i BSF fra 1988- 2007, etter dette har hun jobbet på kontoret i Rogaland Bondelag. Alle disse årene har hun vært en del av felleskapet i Rogaland Bondelag. Hun har vært en god støttespiller for landbruket i Rogaland i 25 år.

Dialogmøte med Mattilsynet

Mattilsynet inviterte i går til dialogmøte med næringa. Sentralt tema som ble tatt opp var tilsyn, hvordan næringa oppfatter tilsyn, mattilsynets måte og jobbe på og hvilke krav som Mattilsynet må følge opp. For å bedre dialogen ønsker Mattilsynet å bli invitert på møter og konferanser som arrangeres i regi av bønder og industri tilknyttet landbruket.

Samvirkekonferansen 2014- Meld deg på!

Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland inviterer til Samvirkekonferanse torsdag 9. januar- fredag 10. januar 2014 på Scandic hotell Forus, Stavanger.Tema for torsdag 9. januar vil være Rogalandslandbruket mot 2020 og dyrevelferd. Fredag 10. januar tar for seg innovasjon i landbruket. Det blir underholdning med Svein Tang Wa og utdeling av landbrukets hederspris 2013 under middagen torsdag kveld. Frist for påmelding er 20. desember 2013.

Godt år for mjølkeprodusentane i Agder og Rogland i 2012

Jærbøndene auka jordbruksinntekta med 14 prosent frå 2011 til 2012, og hadde med kr 321 900 per årsverk, høgast jordbruksinntekt i landet. I resten av Agder og Rogaland auka jordbruksinntekta med 19 prosent, til kr 278 700 per årsverk. Det viser den årlege rekneskapsundersøkinga frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

FOTOKONKURRANSE!!

TEMA: Bondens hverdag Bli med på Rogaland Bondelag sin fotokonkurranse og vinn middag med ferske norske råvarer for to personer! Ta et bilde av din hverdag som bonde. Vinnerbildet kommer i Bondevennens utgave 3. mai! Bildet må ha høy oppløsning. Du må ha tatt bildet selv, eller ha full rettighet til å bruke bildet. De innsendte bildene vil bli vist fortløpende på Rogaland Bondelag sin hjemmeside og facebookside. Bondevennen og Bondelaget står fritt til å disponere bildene som blir innsendt. Frist for innsending 26. april. Alle bilder sendes som vedlegg til: marianne.osmundsen@bondelaget.no

Rogaland Bondelag i møte med stortingsrepresentantar frå Venstre og Kristelig Folkeparti.

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal og org. sjef Olav Sande var i går, tysdag 19. november, på Stortinget for å møta Iselin Nybø frå Venstre og Olaug Bollestad frå KrF. Som kjent er KrF og Venstre ein del av regjeringsplattforma til H / FrP regjeringa og vil difor ha innverknad på landbrukspolitikken som vert ført her til lands.

Tar grep fram mot jordbruksoppgjøret

Med en landbrukspolitikk i det blå og Frp i Landbruksdepartementet, blir det få hvileskjær i Bondelaget framover.

Høyre-topp beroliget ikke bøndene

Høyres stortingsrepresentant Siri Meling fra Rogaland klarte ikke å berolige bøndene på ledersamlinga i Rogaland og Nord-Trøndelag Bondelag. Hun ble møtt med mange kritiske spørsmål.

Oppfordret til sterkt samhold

- Nå er det viktigere enn noen gang at næringa står samla, sa fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal da han ønsket velkommen til felles ledermøte for Rogaland Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag fredag.

Ledermøte for Rogaland og Nord Trøndelag Bondelag er igang på Sola Strand Hotell

Fra fredagens program kan en nevne innlegg fra fylkeslederne i Rogaland og Nord- Trøndelag, samt tanker rundt hvilke endringer som kan ventes fra ny regjering v/Arnstein Røyneberg. Anne Thorine Lundstein fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag vil ta for seg hvordan lokallagene kan jobbe for politisk gjennomslag. Lokallagslederne Arne Berge fra Time Bondelag og Ole Martin Veske fra Nesset Landbrukslag fortalte om sitt arbeid som lokallagsledere. Avslutningsvis tar psykolog Håkon Føistad for seg bondens psykiske helse.

Landbruksministeren på besøk i Rogaland

Den nye landbruksministeren Sylvi Listhaug var i dag på besøk hos melkebonden Sindre Årsvoll på Sandnes. Sindre viste til viktigheten av jordvern og tollvern. Han tok også opp mosjonskravet og luftegårder. Sylvi hadde fokus på lønnsomhet og kvalitet i jordbruket og at de ønsket å modernisere og forenkle støtteordninger. Hun hadde et ønske om et landbruk i hele landet, men poengterte at det nok vil gå mot sentralisering av jordbruket.

Skattekurset i Rogaland

Skattekurset for regneskapsførere er i gang med 140 deltakere. Forelesere Arnstein Tveito og Rune Rylandsholm

Årsmøte i Bjoa Bondelag

Bjoa Bondelag hadde årsmøte 30. oktober og Inga Steinsland vart gjenvald som leiar

Informasjonsmøter i Norges Pelsdyralslag.

Norges Pelsdyralslag skal ha informasjonsmøte rundt om i landet. Her i fylket er det på Varhaug 2. desember og i Ølen 3. desember Norges Pelsdyralslag ønsker deg velkommen til ei spennende og trivelig næring og arrangerer i den anledning informasjonsmøter tretten ulike steder i landet. Næringen tilbyr fadderordning for nye produsenter, samt gunstig finansiering og ulike forskuddsordninger. Ordningene har bidratt til at 20 bønder det siste året har valgt å satse på en fremtid som pelsprodusent. Økonomien er for tiden meget god og næringen har ikke konsesjonsgrenser eller kvoteordninger. Program: 1. 19.00 Pelsproduksjon 2. 19.30 Dyrevelferd 3. 19.45 Driftsplanlegging og økonomi 4. 20.15 Pause 5. 20.45 Fôrkjøkkenet orienterer 6. 21.00 Pelsmarkedet 7. 21.30 Oppsummering Påmelding til post@norpels.no eller ring Norges Pelsdyralslag på tlf: 47 80 72 00, husk å oppgi antall personer og møtested. Frist for påmelding er 5 dager før møtet du ønsker å delta på.

Sikkerhetsdag på Finnøy

Landbrukets HMS inviterer til sikkerhetsdag på Finnøy den 24. oktober klokka 11-13 hjå Jon Nærland Det vert ein dag med fokus på ein god kvardag for bonden og andre på garden. Dette er ein del av den landsomfattande kampanjen.

Verdens matvaredag

Det var godt oppmøte på verdens matvaredag onsdag 16. oktober. Professor Ruth Haugen fra UMB tok for seg de globale utfordringene i matvareproduksjon og fordelingen av matressurser. Hun viste til at det er nok mat i verden, men fordelingen av ressurser er ujevn og håndteringen av matavfall er ikke optimal. Foto: Ruth Haugen

God stemning på Bondelag-standen

Det var god stemning på Rogaland Bondelag sin stand under Agrovisjon 2013. Vi hadde Quiz med gavekort på 500 kr hos Felleskjøpet som premie. Tre heldige vinnere ble trukket ut. Det ble også vervet mange nye medlemmer. På bilder: Til venstre fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal, i midten Arnstein Røyneberg og til høyre Maria Vikingsdal fra Landbrukets HMS- tjeneste.

Åpent møte om psykisk helse

Det ble avholdt et åpent møte i Stavanger Forum lørdag 12. oktober om tema psykisk helse i landbruket under Agrovisjon 2013. Møtet ble avholdt i forbindelse med lanseringen av nettsiden GodtBondevett.no, samtidig som verdensdagen for psykisk helse markeres denne uka. Det var over 50 mennesker påmeldt til møtet - mennesker som alle var genuint opptatte av landbruket og psykisk helse for bonden og hans nettverk. Foredragene til de enkelte foredragsholderne finner du ved å trykke på navnene i programmet under

Unge bønder-kurs 11.-12. oktober.

Det var 15 påmeldte til årets unge bønder- kurs. Kurset tok for seg juss, økonomi, HMS og utdanningsmuligheter innen landbruket. Kurset ble holdt på Stavanger Forum i forbindelse med Agrovisjon 2013 så det var også muligheter for å se på utstillingen og å gå på bondepub på fredagskvelden.

Festmiddagen

Det var god gang på årets festmiddag. Skjæveland og Kvindesland var toastmastere. Andreas Skartveit var festtaler og snakket om innovasjon og den utviklingen som har vært i landbruket. Det var også utdeling av pris for beste avløyser, beste stand og beste nyhet. Dei tri spilte opp til dans.

Konferansen

Det va god oppmøte på konferansen der Torgeir Reve, professor på BI tok for seg tema "en kunnskapsbasert landbruksnæring", Aslak Sira Myre, leder av litteraturhuset snakket om "landbruksbaserte utfordringer i et allmennpolitisk perspektiv" og Bjarne Undheim, bonde og tidligere bondelagsleder tok for seg bondens mange veivalg. Møtet ble ledet av Hallvard Ween, direktør i NHO Rogaland.

Beste stand og beste nyhet

Prisen for beste stand gikk til Jæren Young Cowboys og Bygdeungdomslaget. De hadde stand med mekanisk stut, sumobryting, melkespann- holding og Quiz. Det var mye folk på standen deres. Beste nyhet gikk til Reime AS. Foto: Jæren Young Cowboys og Bygdeungdomslaget

Agrovisjon 2013

Agrovisjon 2013 gikk av stabelen i helga og hovedkomiteen er godt fornøyd med antall besøkende

Årets Avløyser

Prisen for årets beste avløyser gikk til Odd Ove Tunheim for sitt engasjement og innsats som avløyser. Odd Ove setter alltid sitt til sides for å hjelpe bonden og stiller alltid opp. Odd Ove er avbildet i midten. Til venstre er landbruksdirektør Hadle Nevøy og til høyre Jorulf Refsnes.

Går det på raua får vi ty til Nav

Heltidsbøndene Sonja Herikstad Skårland og mannen Per Ådne Skårland har investert minst 10 millioner kroner i nye driftsbygninger, maskiner og utstyr. Høyres og Frps ambisjon om å omlegge og deregulere norsk landbruk inneholder åpenbare selvmotsigelser, hvis målet er økt lønnsomhet, mener bønder og bondeledere.

Landbrukskonferanse

Fredag 11. oktober kl. 12.00, Stavanger Forum • Åpning v/fylkesordfører Janne Johnsen • Torger Reve professor BI ”En kunnskapsbasert landbruksnæring” • Aslak Sira Myhre daglig leder Litteraturhuset ”Landbrukets utfordringer i ett allmennpolitisk perspektiv” • Bjarne Undheim bonde og tidligere leder Norges Bondelag ”Bondens mange veivalg” • Møteleder Hallvard Ween direktør NHO Rogaland

Verdens matvaredag onsdag 16. oktober

Det vil være et åpent møte på Victoria hotell i anledning verdens matvaredag onsdag 16. oktober.

Unge Bønder-kurs

Rogaland Bondelag og Samarbeidsrådet i Rogaland inviterer til unge bønder-kurs. Det er fortsatt mulighet å melde seg på kurset.

En sosial møteplass for landbruket

Invitasjon til møte om psykisk helse i landbruket - Godt bondevett – gjør en forskjell

Norges Bondelag lanserer i samarbeid med Norsk Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS- tjeneste nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i og for landbruket. Det inviteres til åpent møte den 12. oktober kl 13 - 15 på Agrovisjon ( http://www.agrovisjon.no/ ) (Haltenrommet 2 etg Stavanger Forum)

Agrovisjon 2013

Det nærmer seg Agrovisjon 2013! Arrangementet vil bli avholdt 11.-13. oktober i Stavanger Forum. Kom å besøk Rogaland Bondelag sin stand i hall C, stand 3001!

Husk å melde vinterskader på eng

For at foretaket skal kunne være berettiget erstatning til vinterskadet eng, må vinterskadene meldes til kommunen i god tid og skadene være klimabetinget. Vinterskade på eng må utbedres før man kan søke erstatning. Utbedring av skader som har oppstått denne vinteren må skje innen 15. juni.

Lokallagsleder i Randaberg, Helge Todnem leverer nypoteter til kongefamilien.

Frøvoll Gård i Randaberg holder på tradisjonen med å være hoffleverandør. Nypoteter er sendt til Slottet i Oslo.

Åpen gård i Tysvær

Tysvær Lokallag arrangerte søndag 26. mai Åpen Gård. Med strålende sol ble det en festdag; ca 2000 besøkende tok turen for å hilse på. Et variert program trakk også mange tilskuere. Svein Helge takker for talen til ordfører Harald Stakkestad. Konfransier Sigmund Hansen ledet oss gjennom dagen.

Time Bondelag arrangerte Landbruksdebatt Sundag 26 mai på Jærdagen.

Tema for debatten var Mat. Lønning styrte rett på spørsmålet: "Kæ forbinde dere med Jæren?". Så var debatten i gang. Politikarane var svært samstemte under debatten. Det var eit vellukka tiltak og både publikum og debattanter koste seg. Ola Andreas Byrkjedal tok ei oppsumering av debatten til slutt.

Kick of- møte 22. mai

Rogaland Bondelag, LO Rogaland, AP, SV og SP i Rogaland arrangerte Rød / Grønt seminar for tillitsvalde i våre organisasjonar. Vi i bondelaget fekk presentert rapportar på verdiskapinga i primærleddet og ringverknadar i sysselsetting på bakgrunn av landbruket i fylket.

Arnstein Røyneberg innstilt som 1. vara i Norges Bondelag

Arnstein Røyneberg er innstilt som 1. vara i Norges Bondelag. Han synes det er bra dersom Rogaland også får en plass i styret ettersom Rogaland er et fylke med stor matproduksjon.

Jordbruksavtalen

Fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal ser seg fornøyd med at det ble avtale og er glad for at det ikke ble brudd i år. Han hadde regnet med en noe større forhandlingsgevinst og mer budsjettmidler til små og mellomstore bruk, men er fornøyd med det som er oppnådd spesielt i forhold til økte målpriser på melk og kvalitetstilskudd på storfekjøtt. Også bedre velferdsordninger vil komme bonden til gode.

Open farm på Tjørn

Sundag 12.05 tok nærare 200 stk turen til Tjørn i Bjerkreim. Målet var ei fødestue som få av dei besøkjande hadde vore i før. Dei over 1100 tispene til Hege og Geir Brattebø var nemleg midt i ynglinga. Og midt inne i denne travle tida valgte altså pelsdyrnæringa å opna opp dørene så kven som helst kunne få koma inn og sjå.

Politisk møte der Rogalandsbenken og ordførere i Rogaland var spesielt invitert.

Måndag 29 april arrangerte Bjerkreim Kommune, Bjerkreim Bondelag, Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde-og småbrukarlag til politisk møte i Bjerkreims samfunnshus i Vikeså. Bjerkreims ordfører Marthon Skårland (H) åpnet møte og ønska alle velkommen. Tom Hetland var møteleder.

Bedre resultat for svarthalespove med frivillige avtaler

Bondelaget mener svarthalespove ikke er egnet for ordningen prioriterte arter. - Feil type virkemiddel, heter det.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Bør ha et års kornlager

Fallende norsk kornproduksjon, kombinert med økt usikkerhet om import i framtiden, taler for snarlig å gjennomføre beredskapslagring av korn, hevder fersk rapport. Norge er stadig mindre selvforsynt med mat- og fôrkorn, begge deler avgjørende for matsikkerhet. Fra 1991 til 2012 har det totale kornarealet falt med hele 763.500 dekar. Det tilsvarer over to tredeler av det samlede jordbruksarealet i Rogaland. For ti år siden ble mindre enn en tredjedel av kornforbruket i Norge dekket av import. I 2030 kan importandelen i verste fall overgå norsk produksjon.

Møtedatoar hausten 2013

Bondevenner i Randaberg

Fra venstre er Torgeir Harestad som er politiker for Venstre. Neste er varaordfører Jarle Bø fra Senterpartiet, tredjemann er Asta Todnem som er/har vert leder av bondekvinnelaget (skal legges ned i år), Håkon Magne Bø som er inseminør og Tore Sande som er pensjonist og tidlegere bonde. Det samme er neste mann Gabriel Nilsen og sistemann er mangeårig redaktør av Bondvennen Dag Raustein.

Politikerkontakt

Arbeidsoppgåvene i Rogaland Bondelag er mange. Ei viktig oppgåvene er å halda kontakten med våre folkevalde på alle nivå. Det er dei som er med å leggja ramevilkår for landbruket, ut frå vedtak i kommunestyre, fylkesting , Storting og regjering og vidare oppfølging på dei som sett vedtaka ut i livet. På tysdag var det avtalt møte med stortingsrepresentantar i Arbeiderpartiet frå Rogaland. Vi hadde møte med Torfinn Oppheim og Eirin Sundt. Torfinn Oppheim er medlem i finanskomiteen og Eirin Sundt er medlem i komiteen med ansvar for energi og klima.

Tysvær Bondelag sine utnevnte Bondevenner

Tysvær Bondelag utnevner følgende kandidater til Bondevenner for sin positive holdning og sitt bidrag til landbruket: Kristin Eikje som er dyrlege, Karina Søvik fra Tysvær Bygdeblad og Lars Falkeid som har kjørt Tine tankbil i 40 år og som alltid har tid til å slå av en prat. Andre som Tysvær Bondelag mener at taler landbruket sin sak og som fortjente en påskjønnelse var Emly Årsvik fra Arbeiderpartiet, Aasmund Austerheim fra Senterpartiet, Landbrukskontoret og kontoret i Rogaland Bondelag!

Bondevennaksjon i Dalane

10.april var 14 bondevener i Dalane invitert til treff på Landbrukssenteret på Helleland. Det var laga i Bjerkreim, Eigersund og Helleland som var vertskap. Dei inviterte representerte ei stor breidde av støttespelarar. Og det var verdige bondevener som denne kvelden var invitert til eit godt måltid.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere