Rogaland Bondelags kommentar til Pelsdyrutvalgets konklusjon

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Pelsdyrutvalget har i dag gått ut med sin konklusjon om pelsdyrsnæringa i Norge. Flertallet av utvalget går inn for videre drift av pelsdyrfarmer i Norge. Rogaland Bondelag er fornøyd med utvalgets konklusjon og forslag til forbedringer.

Pelsdyrnæringa har gjort klare forbedringer i dyrevelferden, og Pelsdyrutvalget i sin uttalelse ønsker å legge til rette for videre forbedringer i form av forskning på alternative bur, bedre tilsyn og lignende tiltak. Rogaland Bondelag er fornøyd med utvalgets konklusjon og forslag til forbedringer. Disse bidrar til bedre dyrehelse og fortsatt god kvalitet på norske skinn. Som bønder er vi fokuserte på at god dyrevelferd er en viktig del av norsk landbruk.

Rogaland er Norges største husdyrfylke, og som resultat av dette er vi en av Norges største pelsproduksjonsfylker. Pelsdyrhold er et ledd i en god ressursutnyttelse, hvor vi benytter oss av slakteriavfallet fra resten av husdyrholdet.

Rogaland Bondelag forventer at Stortinget og Regjeringa legger vekt på utvalgets utredning, som har blitt utført av fagfolk, og som ikke baserer seg på skjult kamera og tillitsbrudd. Lang tids forskning viser virkeligheten bedre en 60 minutter med utvalgte klipp fra opptak tatt over 2 år. 

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere