Pelsdyrnæringa har gjort klare forbedringer i dyrevelferden, og Pelsdyrutvalget i sin uttalelse ønsker å legge til rette for videre forbedringer i form av forskning på alternative bur, bedre tilsyn og lignende tiltak. Rogaland Bondelag er fornøyd med utvalgets konklusjon og forslag til forbedringer. Disse bidrar til bedre dyrehelse og fortsatt god kvalitet på norske skinn. Som bønder er vi fokuserte på at god dyrevelferd er en viktig del av norsk landbruk.

Rogaland er Norges største husdyrfylke, og som resultat av dette er vi en av Norges største pelsproduksjonsfylker. Pelsdyrhold er et ledd i en god ressursutnyttelse, hvor vi benytter oss av slakteriavfallet fra resten av husdyrholdet.

Rogaland Bondelag forventer at Stortinget og Regjeringa legger vekt på utvalgets utredning, som har blitt utført av fagfolk, og som ikke baserer seg på skjult kamera og tillitsbrudd. Lang tids forskning viser virkeligheten bedre en 60 minutter med utvalgte klipp fra opptak tatt over 2 år.