Bonde i medgang og motgang!

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

19 nov. arrangerte Norsk landbruksrådgiving Rogaland temamøte "Bonde i medgang og motgang" Det ble avholdt 2 møter, et på dagtid og et på kveldstid. Auditoriet på Øksnevad vid. skole var nesten full.

Helga Slettebø orienterte først litt om prosjektet "til for bonden" Dette er et prøveprosjekt for  kommunene Ranaberg,Stavanger,Sola,Sandnes,Klepp,Time og Gjesdal.

De har hatt henvendelser fra andre kommuner/bondelag,  ingen skal være avist, alle skal få hjelp.

Sjøl om de ikkje har hatt så veldig mange tlf., så er det blitt større åpenhet om temat psykisk helse.

Melkebonde og psykriatisk enhetsleder  Magne Vegge holdt et veldig bra foredrag om " Bonde i medgang og motgang" Han brukte mange paraleller om seg selv og sitt liv som bonde. Mange eksempler der alle kan kjenne seg igjen. Han mente at bønder kan av og til være for flinke til å klare alt, men ingen klarer alt hele veien. Det er viktig å høre på, og bruke de signalene som kroppen sender og gir oss. Han gav tips om hvordan en møter en bonde i krise. Og viktigheten av "Kaffi koppen" Hvordan har du det ..egentlig ?? Men også hvordan vi skal kjenne på våre egne følelser. Se de menneskene du møter i hverdagen ! For han var det viktigare med et "Fett" liv, en høy fett prosent i melka.

Bondens 5 om dagen

- Gjør noe sosialt.

- Ta en pause.

- Gjør noe du liker.

- Ta initativ.

- Få nok søvn og mat.

Tekst og foto av Lisa Breiland

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere