Helga Slettebø orienterte først litt om prosjektet "til for bonden" Dette er et prøveprosjekt for  kommunene Ranaberg,Stavanger,Sola,Sandnes,Klepp,Time og Gjesdal.

De har hatt henvendelser fra andre kommuner/bondelag,  ingen skal være avist, alle skal få hjelp.

Sjøl om de ikkje har hatt så veldig mange tlf., så er det blitt større åpenhet om temat psykisk helse.

Melkebonde og psykriatisk enhetsleder  Magne Vegge holdt et veldig bra foredrag om " Bonde i medgang og motgang" Han brukte mange paraleller om seg selv og sitt liv som bonde. Mange eksempler der alle kan kjenne seg igjen. Han mente at bønder kan av og til være for flinke til å klare alt, men ingen klarer alt hele veien. Det er viktig å høre på, og bruke de signalene som kroppen sender og gir oss. Han gav tips om hvordan en møter en bonde i krise. Og viktigheten av "Kaffi koppen" Hvordan har du det ..egentlig ?? Men også hvordan vi skal kjenne på våre egne følelser. Se de menneskene du møter i hverdagen ! For han var det viktigare med et "Fett" liv, en høy fett prosent i melka.

Bondens 5 om dagen

- Gjør noe sosialt.

- Ta en pause.

- Gjør noe du liker.

- Ta initativ.

- Få nok søvn og mat.

Tekst og foto av Lisa Breiland