Nyheter

Pressemelding frå Rogaland Bondelag

Bønder som har fått trekk i tilskot må få sakene sine prøvd på ny

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Mentorordninga kjem til Rogaland i 2020!

Etter eit treårig prøveprosjekt i nokre fylke og gode tilbakemeldingar, kan no bønder i heile landet søka om å få sin eigen mentor i 2020.

Inspirerande samling for leiarane i Rogaland Bondelag

Både nye og gamle leiarar var i helga samla til to dagars seminar på Scandic Forus.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

Styretur til Suldal

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Rogaland Bondelag er på tur i pereferien

Styret i Rogaland Bondelag og dei ansette på kontoret er på tur til Suldal, det er difor ingen på kontoret 25-26 september.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Kontoret held stengt torsdag 12.09

Grunna kurs for dei ansatte er det ingen tilstade på kontoret i dag. Me stiller oppglødde og fulle av ny kunnskap på kontoret i morgon tidleg.

Ny organisasjonssjef i Rogaland

Me overlet ord og tonar til vår nye organisasjonssjef, Irene Tjøstheim.

Olav Sande takkar (og bukkar) av

Organisasjonssjef Olav Sande har i dag sin siste arbeidsdag på kontoret i Hillevåg

Mykje folk på Open Gard i Rogaland

Sola skein og oppmøtet var godt då det vart arrangert Open Gard i helga

Open Gard og Bonden i Sentrum

Det er gode muligheter til å oppleve roglandsbonden i full sving denne helga!

Ny tilsett på kontoret

Me måtte heilt til Finnøy for å finne ein verdig vikar for Marianne.

Om pølser og ungdomspolitikarar

Torsdag 15. august tok me ungdomskandidatane til fylkestinget på ein jordbrukstur der me synte fram gardsdrift, slakt og pølsemakeri. Ingen av delane gav avsmak.

Hun blir ny «bonde-sjef» i Rogaland

Irene Holta Tjøstheim er ansatt som ny organisasjonssjef for Bondelaget i Rogaland.

Mange møtte for pelsdyrhald

Det var eit godt oppmøte på Havtun gard på Byberg då Geir Pollestad, leiar i næringskomiteen på Stortinget, kalla inn til markering for pelsdyrhald.

Olaug møtte pelsbøndene

På veg til fjøsopning i Gjesdal ble landbruksminister Olag Bollestad møtt av frustrerte pelsdyrbønder.

Rådgiver - Rogaland Bondelag (vikariat)

Ved vårt fylkeskontor i Rogaland er det ledig et vikariat som rådgiver.

Vil du vere vår neste organisasjonssjef?

Vi søker en samfunnsengasjert og positiv organisasjonssjef med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken til vårt fylkeskontor i Rogaland med kontorsted i Stavanger.

Ny verdiskapingsrapport for Rogalandsjordbruket

Me er svært stolte av å presentere ein ny verdiskapingsrapport basert på tal frå 2017.

Motivert for å jobbe for Rogalandsbonden

Årsmøtet i Rogaland Bondelag ga fornya tillit til Marit Epletveit som fylkesleiar. Ole Martin Eikeland vart valt som ny nestleiar, og fekk fornya tillit som styremedlem.

Opptekne av krisepakka

I år er mange nye delegatar på årsmøte i Rogaland Bondelag. Jim Arild Håvarstein og Trond Arne Asbjørnsen frå Rennesøy Bondelag er to av dei.

Leiars tale

Les leiars tale til årsmøte i Rogaland Bondelag her.

Valgnemnda har kommet med sin innstilling til valg i Rogaland Bondelag 2019

Olaug Bollestad er første landbruksminister frå Rogaland sidan 1933

Sjølv om Rogaland er eit av landets viktigste jordbruksfylker, har me ikkje hatt landbruksministeren på lang tid.

Minneord – Svein Helge Harbo

Svein Helge Harbo døyde 10. januar 2019. Svein Helge var tilsett i Rogaland Bondelag frå februar 1981 til han slutta i oktober 2011. Første tida var han førstekonsulent på kontoret i Stavanger, men frå sommaren 1983 tok han over som organisasjonssjef. Den stillinga hadde han til han gjekk av. Årsmøtet i Rogaland Bondelag utnemnde han til æresmedlem same året.

Rovviltforvaltning i Rogaland

Kva aktørar er det i rovviltforvaltninga i Rogaland? Kan man søke om midler til forebyggende tiltak mot rovviltskadar? Les om det her.

Landbrukskonferansen 2019

Landbrukskonferansen blir arrangert 18. mars på Clarion Hotell og har fått tittelen: "mat og matjord- makt og avmakt".

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere