Torstein Bø fra Gjensidige orienterte om forsikring og de ulike tilbudene de har. Hermund Lende var også på møtet og fortalte om prosjektet "til for bonden". Dette er ei ordning der bønder kan ringe dersom de sliter. Kjell Andreas Heskestad, Olav Sande og Arnstein Røyneberg møtte fra Rogaland Bondelag og orienterte om saker som Bondelaget jobber med. Det var mye godt drøs og et godt og nyttig møte.