Møte med Jærlaga

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Den årlige samlinga med lokallagslederne på Jæren ble avholdt på Jæren Hotell 18. desember.

Torstein Bø fra Gjensidige orienterte om forsikring og de ulike tilbudene de har. Hermund Lende var også på møtet og fortalte om prosjektet "til for bonden". Dette er ei ordning der bønder kan ringe dersom de sliter. Kjell Andreas Heskestad, Olav Sande og Arnstein Røyneberg møtte fra Rogaland Bondelag og orienterte om saker som Bondelaget jobber med. Det var mye godt drøs og et godt og nyttig møte. 

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere