Kurset varte fra kl. 10.00 til 14.00, og tok for seg flere tema innefor verveteknikk. Sentralt i verveteknikken er det å være seg selv, og bruke de argumentene som gjør at man selv er blitt medlem i Bondelaget. Disse argumentene er personlige, ekte og ofte de beste. Andre teknikker er å møte potensielle medlemmer ansikt til ansikt, gjerne over en kopp kaffe, og invitere dem til lokallagets aktiviteter.

Bondelaget har fått et økt fokus på å rekruttere unge, både bønder og alle andre med kjærlighet for norsk mat og jordbruk. Det har blitt nye rabatter for unge medlemmer, og lokallaga kan og gjerne ta kontakt med alle nye bønder i bygda etter hvert som de overtar gårder.