Program:

18.00     Velkommen v/Jan Idar Haugen, Rogaland Bondelag

18.10     IPT- bonden, muligheter og utfordringer med garden som arena     

               v/Brita  Skallerud, Norges Bondelag

19.00     Godkjenningsordning/kvalitetssystem

              v/ KSL-revisor Bjørn Ausdal Hvaleby.

19.30     Mat

20.00     Presentasjon av tilbud på Øksnevad

              v/ Rune Haaland, rektor ved Øksnevad vgs.

20.30     Nytt fra IPT- satsningen hos Fylkesmannen/ Nasjonalt

               v /Bjørn Steinar Berg, Fylkesmannen i Rogaland

21.00     Vel hjem!

 

Påmelding innen 12. januar til: rogaland@bondelaget.no/  TLF: 51887270.

Møtet er gratis.

 

Vel møtt!