Velkommen til Inn på tunet- Informasjonsmøte 15. januar 2015

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Sted: Øksnevad vgs. Tid: Torsdag 15. januar kl. 18.00- 21.00 Målet med møtet er å lage en møteplass der interesserte kan få grunnleggende kunnskap om Inn på tunet, samt å møte etablerte tilbydere som kan dele sine erfaringer. Møtet er et samarbeid mellom IPT- Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland og Norges Bondelag

Program:

18.00     Velkommen v/Jan Idar Haugen, Rogaland Bondelag

18.10     IPT- bonden, muligheter og utfordringer med garden som arena     

               v/Brita  Skallerud, Norges Bondelag

19.00     Godkjenningsordning/kvalitetssystem

              v/ KSL-revisor Bjørn Ausdal Hvaleby.

19.30     Mat

20.00     Presentasjon av tilbud på Øksnevad

              v/ Rune Haaland, rektor ved Øksnevad vgs.

20.30     Nytt fra IPT- satsningen hos Fylkesmannen/ Nasjonalt

               v /Bjørn Steinar Berg, Fylkesmannen i Rogaland

21.00     Vel hjem!

 

Påmelding innen 12. januar til: rogaland@bondelaget.no/  TLF: 51887270.

Møtet er gratis.

 

Vel møtt!

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere