Statens originale tilbud, Prop. 106 S (2013-2014)

Avtale mellom H, Frp, Krf og V om jordbruksoppgjøret 2014

Endringer i ramme

150 millioner kroner økning.

400 millioner kroner øking

Driftstilskudd melkebruk, ku og geit

Økes med 1000 kroner for ku og geit.

Økes med 2000 kroner, total endring 19,3 mill,-

Felles kvotetak for melkebruk

1.200.000 liter

900.000 liter

Husdyrtilskudd ammeku

Felles sats opp til 50 kyr.

Økes med 100 ,- for de første 50 dyr, total endring 7 mill,-

Husdyrtilskudd sau og ammegeit

Utbetales uavhengig av driftform, reduserer satsintervaller til 2.

Økes med 200 ,- for de første 100 dyr, total endring 136 mill. ,-

Beløpstak husdyrtilskudd

Avvikles.

560 000,-

Slakt av lam og kje

Overfører 300 mill til tilskudd til lammeslakt, som økes med 370 mill.

Post kvalitetstillegg lammeslakt reduseres til 500 mill,-, endring -99 mill. Kvalitetstillegg for kje økes til 300,-, total endring 500. 000,-

Arealtilskudd frukt

Sone 5-7, reduseres med -300/0,- (under/over 40 daa) per dekar. Strukturdifferansiering fjernes.

Sone 5-7, økes med 300,- per dekar, total endring 3,5 mill,-

Arealtilskudd grønnsaker

Sone 1-5, reduseres med -200/350,- (under/over 80 daa) per dekar. Strukturdifferansiering fjernes (ikke potet).

Sone 1-5, økes med 200,- per dekar, total endring 12,8 mill. 

Arealtilskudd bær

Sone 1-4 -300/700,- (under/over 40 daa)

Sone 5-7 -300/1150,- (under/over 40 daa) Strukturdifferansiering fjernes.

Sone 1-7, økes med 300,- per dekar, total endring 7 mill,-

Arealtilskudd korn

Sone 1, 13/8,- (under/over 800 daa).

Sone 2-3, 0/23,- (under/over 800 daa)

Sone 4, -36/-11,- (under/over 800 daa).

Sone 1-4, øks med 17,- per dekar, total endring 49 mill,-

Tidligpensjon

Fases ut.

Beholdes, og bevilgningen økes med 15,2 mill,-

Ferie og fritidsavløsning

Ingen endring i satser, avvikling av strukturdifferansiering.

Bevilgning økes med 24 mill,-

Rådgivning og HMS

-3 mill ,-

Bevilgning økes med 3 mill,-

Tilskudd til utviklingstiltak for økologisk jordbruk

-12 mill,-

Økes med 10 mill,-

Regionale miljøprogram

-18,5 mill,-

Bevilges 6,5 mill,-

SMIL

-70 mill,-

Avsettes 40 mill,-

Klima og miljøprogram

-3 mill,-

Avsettes 3 mill,-

Biogass

-2 mill,-

Avsettes 2 mill,-

Bioenergiprogrammet

Avsettes 25 mill,-

Avsettes 10 mill,-

 

Videre blir Venstre og Kristelig Folkeparti involvert i utforming av mandat til utvalg som skal se på omsetningsområder for melkekvoter. Detaljer i mandatet skal utformes i samarbeid med relevante aktører.