Nyheter

Korleis møte klimakrava – eit kurs for bønder med grovfôrproduksjon

Vil du lære meir om gode klimatiltak på din gard? Bondelaget, NLR og TINE inviterer til kurs i klimatiltak som også kan betra økonomien på garden på Aksdal og Bryne.

Referat fra styremøtet den 9. desember

Sist onsdag var det styremøte i Rogaland Bondelag. Blant annet ble terminlister for neste år diskutert. Det legges opp til fysiske møter, så langt det lar seg gjøre.

Bekjempelse av landøyda

Landøyda er en giftig plante for hest og storfe og Rogaland Bondelag har fått en del henvendelser om økt spredning av denne langs kysten. Det er nå utarbeidet en handlingsplan for bekjempelse av landøyda i Rogaland.

Soneinndeling for høyrisikosonene for ringorm i Rogaland

Grensen rundt sonen gjenspeiler dagens smitterisiko. Denne vil endre seg over tid og det legges fortløpende ut oppdaterte kart på denne siden. Innenfor grensene anser vi smitten som høyeste i Rogaland for både melkefe og kjøttfe.

Hør landbrukspodden om Ringorm

Hør landbrukspodden med Elisabeth Sæther i Norges Bondelag som intervjuer Arvid Reiersen fra Veterinærinstituttet og Siv Meling, prosjektleder i RingiROG. Podcasten gir god informasjon og svarer forhåpentligvis på en del spørsmål som mange bønder har.

Landbruksplast på avveie

I en rapport fra NORCE ble det avdekket at store deler av plasten i norske elver, stammer fra landbruket. Rogaland er blant fylkene som utpeker seg i rapporten.

Bondelaget aksjonerte mot utbygging av datasenter på Kvernaland

Med fem mot fire stemmer vedtok politikerne at en halvert plan skal sendes ut på høring. 

Stort oppmøte på det digitale ledermøtet

I alt 69 personer deltok på ledermøtet den 13 november

Tilsyn med velferd hos svin 2021

Mattilsynets nasjonale kampanje starter januar 2021 etter ønske fra Landbruks- og matdepartementet om oppdatert kunnskap om velferden i norske svinebesetninger og om driften er i tråd med regelverket.

Referat fra styremøtet den 4 november

Sist onsdag var det styremøte i Rogaland Bondelag. Styret benyttet sjansen til å besøke Vern Kvernaland og Øksnevad VGS.

Digitalt ledermøte 13. November 2020

Grunnet dagens situasjon med økt smitte har vi besluttet at ledermøte dessverre på legges opp som et digitalt møte.

NIBIO søker fjørfeprodusenter

NIBIO har behov for kontakt til fjørfeprodusenter som vil bli med på et prosjekt om uttak av prøver fra vaskevann. Formålet er å dokumentere innhold av næringsstoffer i vaskevann fra fjørfeproduksjon (både fra produksjon av egg og slaktekylling).

Jordbruksorganisasjonene søkte om framskynda lisensjakt på ulv i Rovviltregion 1

Fikk blankt avslag av Miljødirektoratet.

Helsing til lokallaga frå fylkesleiar i Rogaland Bondelag

- Kjære lokale bondelag i heile fylket. Eg hadde sett fram til, og gleda meg skikkelig til, å treffe dere alle på distriktsmøte i november. Sånn kan det dessverre ikkje bli.

Eit ja til jordvern og nei til bytte av fisk mot kjøt

Fylkestinget har endeleg landa Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, og i møte med næringsministeren kjem det frem at fisk og jordbruk ikkje skal settast opp mot kvarandre i Brexit-forhandlingane

Nye retningslinjer for livdyromsetning i Rogaland ifm bekjempelse og kontroll av Ringorm

Ringormsituasjonen i Rogaland er langt bedre nå enn på samme tid i fjor, men sykdommen blusser ofte opp om høsten og utover vinteren, og dermed må vi på denne tiden være ekstra varsomme og årvåkne for tegn på ringorm.

Fagdag om gardsvarmeanlegg 12. november

I samarbeid med Rogaland Bondelag og Fylkesmannen i Rogaland inviterer CH4 til fagdag for gardbrukarar og produsentar innanfor landbruket.

Årsmøte i Norges Bondelag er i gang

Årets årsmøte i Norges Bondelag foregår digitalt. Rogaland Bondelag har 12 delegater til årsmøte i Norges Bondelag. Arthur Salte fra Rogaland ble valgt inn i styret i Norges Bondelag.

Hels på Møyfrid

Møyfrid Grødem skal jobbe hjå oss dei neste 6 månadene.

Mandag 21.9 var det styremøte

Les om sakane her.

Rogaland sikra seg heile ni finaleplassar til Det Norske Måltid

Atter ein gong viser matfylket Rogaland at me har mykje godt på gang! Gratulerer til alle finalistar!

Beitesyning med Rogaland Arbeiderparti

Fredag 18. september tok me representantar frå Rogaland Arbeiderparti ut for å sjå på beite og ein god drøs om vann og klima.

Spørreundersøkelse om Brannvarslingsanlegg

Vi er pålagt å ha brannvarslingsanlegg i de fleste husdyrrom. Det ble i 2014 gjennomført en undersøkelse for å finne ut om brannvarslingsanleggene fungerte som tenkt.

Har du hugsa å søke om berekraftmidlar?

1. Oktober går fristen ut for å søke om støtte til skadeforebyggande tiltak frå Bondelagets og Gjensidiges berekraftfond.

Sjølvsagt er det og gøy på landet, Sjur Håland

Sjur Håland i Bondevennen hadde ein kommentar om Rogaland Bondelag sine sider på Facebook. Her er svaret frå styret i Rogaland Bondelag :)

Mandag 24. august var det styremøte i Rogaland Bondelag

Denne gang var disse sakene oppe:

Er du medlem i valnemnda i lokallaget? Bli med på nettkurs!

I haust skal de gjere ein viktig jobb for Rogalands-jordbruket – å finne nye, gode tillitsvalte for lokallaga. I så høve inviterer me dykk til eit nettkurs kl. 19.30 den 2. september.

Gjesdal Bondelag traff blink

Når riksmedia inntek lokalsamfunnet gjeld det å tenkje kreativt.

Vår matjord er di framtid

Styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, har nytta ferien til å skrive ned nokre tankar rundt matjord og landskap.

Sommerstengt på kontoret

Rogaland Bondelag tek ein velfortent sommarferie

Vegmyndigheitene snakkar om jordvern, men gjer ikkje noko med det

I alle fall når ein veljar trasé til ny veg. For endeleg har me fått svar på kva trasé ny E39 skal ta gjennom Sør-Rogaland.

Rogaland- og Stavangerpolitikarane står opp for jordbruket

Fylkesutvalet i Rogaland Fylkeskommune og formannskapet i Stavanger kommune står opp for jordbruket i sine høyringssvar om Klimakur 2030.

Kvifor snakker ikkje Rogalands-representantane på Stortinget om bøndene?

Med ein Klimakur-rapport som kan rasere landbruket i Rogaland, saknar me at Rogalands-representantane til Høgre kjem på bana. Eller er ikkje alle arbeidsplassane i landbruket noko å verne om?

Jordbruksforhandlingane trygt i hamn

Det har vore korte, men intense forhandlingar i Oslo, men ein kom i mål innan fristen.  Ein amputert utgåve av jordbruksforhandlingane er dermed fullført og signert.

Ei god helg for bøndene i Rogaland        

Auka tak for veterinærreiser og  gartnarar inn i ordninga for avlingsskade. Denne helga har verkeleg synleggjort den viktige rolla Rogaland Bondelag har for bøndene i Rogaland

Ingen i nærleiken av Nærbø

Rogaland Bondelag har hatt vervekonkurranse og fått ein meget verdig vinner.

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Matjorda i Time er viktigare enn nokon sinne

Verda er i krise og landet vårt treng meir mat produsert lokalt. Då kan me ikkje øydeleggje den jorda me treng for å mette Noreg.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Viktig informasjon om brenning av lyng og bråte

Viktig beskjed frå Rogaland brann og redning; Utsett all brenning

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Tiltakspakke frå regjeringa

Regjeringa har i dag lansert fleire tiltak for å dempa ringverknadane frå korona-viruset

 Viktig informasjon om årsmøtesaker og valg 2020

Rogaland Bondelag jobber med å finne en digital løsning for avstemming av årsmøtesakene (arbeidsplan, årsmelding, budsjett, regnskap) + valg.

Me fulgte pelskompensasjonsdebatten på Stortinget

Tysdag 11. februar behandla Stortinget eit representantforslag om full erstatning for pelsbøndene.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Distriktsmøte på Bryne

Bondelagsåret er i gong, årets fyrste distriktstmøte er unnagjort.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere