Her har vi samlet informasjon og svar på på et sted så det skal bli lettere for deg som bonde eller med tilkytning til landbruket å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Det er viktig å huske at du som bonde er ansvarlig for at dyra dine blir ivaretatt. Koronasituasjonen og muligheten for at du selv blir sjuk gjør det ekstra viktig å planlegge framover. Det viktigste er å unngå smittespredning. Smittevernrådene fra folkehelsemyndigheter finner du her.

Har du laget en plan for hvem som skal stelle dyra dine om du selv blir syk? Har du kanskje alliert deg med naboer eller familie, eller har du en fast avløser? Det er på tide å oppdatere beredskapsplanen så både du og de rundt deg vet hvem de skal kontakte hvis du skulle bli syk for en periode.