Koronasituasjonen

Landbruket og korona

Publisert 

Koronapandemien har vist oss at den beste beredskapen for matsikkerhet er matproduksjon over hele landet. Bønder gjør det de kan for å holde seg smittefri og holde produksjonen i gang. Grøntnæringa er den delen av landbruket som nå er mest påvirket av koronarestriksjonene, siden mange av de som jobber med grønnsaker, frukt og bær, er fra utlandet. Reiserestriksjoner gjør det vanskelig. Bondelaget jobber for at disse arbeidstakerne lettere skal kunne komme til Norge, og vi jobber for ordninger som gjør landbruket attraktivt også for norske arbeidstakere.

Koronasituasjonen
Siste oppdateringer
Mandag 21. juni 2021 - 11.14
Innreise uten karantene fra "grønne" land

Hver mandag oppdaterer FHI kartet, som innebærer at folk fra grønne land kan komme til Norge uten karantene. 

Tirsdag 8. juni 2021 - 11.06
Justeringer i vurderingskriteriene

Det er gjort justeringer i vurderingskriteriene for ordningen med unntak fra reiserestriksjoner i grøntnæringa. Justeringen gjør det lettere å få godkjent sesongarbeidstakere i grøntnæringa. 

Les egen sak om justeringen her. 

Tirsdag 18. mai 2021 - 19.01
Lettelser i dokumentasjonskravet

Det blir nå lettelser i dokumentasjonskravet for utlendinger som er bosatt i Norge. Endringen trer i kraft 21. mai. 

Her kan du lese egen nettsak om endringen. 

Mandag 3. mai 2021 - 09.41
Regjeringa vil ha ungdom og arbeidsløse ut i åkeren

Mange bønder må i år greie seg uten utenlandske arbeidstakere som pleier å jobbe hos dem i sommerhalvåret. Regjeringa gir nå 40 mill kr til opplæring, som en midlertidig ordning. Les mer hos NRK. 

Tirsdag 30. mars 2021 - 21.12
Behov for kompensasjonsordning i grøntnæringa

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag, med flere, om kompensasjonsordning for ekstraordinære kostnader i grøntnæringa. Les saken her

Fredag 19. mars 2021 - 15.30
Dokumentasjonsordning på plass

Ordningen er aktuell for grøntprodusenter som trenger utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig de kommende ukene, les mer hos LMD

Fredag 12. mars 2021 - 15.35
Oppdatert info: Innkvartering

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Les oppdaterte regler her

Fredag 12. mars 2021 - 15.20
Begrensninger i innreise forlenges

Innstramningene i innreiserestriksjonene fra 29. januar 2021 videreføres til og med 7. april 2021. Også etter 7. april vil det være strenge innreiseregler. Men regjeringen vil før påske vurdere om det fra denne datoen kan åpnes for innreise for enkelte grupper.

Les mer om de nye reglene her

Torsdag 25. februar 2021 - 11.32
Innstramminger på karantenehotell

Ordningen med karantenehotell får en del innstramminger fra 24. februar. 

Les mer om saken her.

Fredag 19. februar 2021 - 18.47
Nå må innkvartering ved innreisekarantene forhåndsgodkjennes

Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene istedetfor karantenehotell, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Torsdag 11. februar 2021 - 12.16
Stengte grenser ut februar

De som får unntak, og likevel får komme inn i landet, må som hovedregel på karantenehotell. Alternativ innkvartering i regi av arbeidsgiver, må nå godkjennes på forhånd. 

Tirsdag 9. februar 2021 - 09.53
Oppdatert smittevernveileder

Mattilsynets oppdaterte veileder for smittevern i grøntproduksjon kan leses her, eller les omtale hos Gartnerhallen.no 

Torsdag 4. februar 2021 - 12.03
Innreise tross stengte grenser

Grensene er stengt. Om visse vilkår er oppfylt, kan det være mulig å få innreisetillatelse for arbeidere i husdyr- og grøntproduksjon kan få innreisetillatelse på visse vilkår, mer info her. 

Lørdag 30. januar 2021 - 10.56
Hva er kritiske samfunnsfunksjoner?

Ansatte som kreves for å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, som matproduksjon, vil kunne få unntak fra innreiseforbudet. Les mer her. 

Torsdag 12. november 2020 - 21.18
Mink og korona

Det er ingen mistanke om at mink i Norge er smittet med viruset som gir covid-19. Norsk mink utgjør derfor ikke en smittefare for mennesker. Se mer info hos Mattilsynet.

Mandag 9. november 2020 - 21.11
Nytt om tiltak i arbeidslivet

Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte, skriver Arbeidstilsynet. Siden gir god oversikt over karanteneplikt for arbeidsreisende, m.v.

Fredag 10. juli 2020 - 11.22
Smitteveilederen 3.0 er nå ute på engelsk

Du finner den engelske versjonen her

Og den norske versjonen her

Onsdag 8. juli 2020 - 14.53
Informasjonsplakater til kortidsansatte

Helsedirektoratet har nå laget en egen side med informasjon om hvordan arbeidsgiver bør legge til rette for smitteverntiltak for sysselsatte på korttidsopphold. De har også laget egne plakater som arbeidsgiver kan henge opp. Plakatene finnes på 11 forskjellige språk og kan lastes ned her

Mandag 6. juli 2020 - 14.39
Tilskuddsordning for sesongbasert reiselivsnæring

Nå kan reiselivsbedrifter i Norge søke om inntil 80 prosent tilskudd avgrenset til fem millioner kroner per bedrift.

Reiselivsaktører må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningssvikt for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor for å kunne søke.

Det er Innovasjon Norge som skal administrere ordningen, som du kan lese mer om på denne siden.

 

 

Fredag 3. juli 2020 - 15.08
Gratis deltakelse på Bondens marked og salgsmesser

Etter innspill fra Norges Bondelag åpnes det nå opp for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser for lokalmat for å stimulere til økt salg skriver regjeringen på sine sider. Innovasjon Norge og Utviklingsprogrammet kan søkes om støtte for å dekke deltakerkostnader. Dette kan gi produsentene mulighet til å delta på messer gratis eller til redusert pris.

 

Torsdag 2. juli 2020 - 16.06
Smittevernveilederen oppdatert

Smittevernveilederen ble i dag oppdatert til en versjon 3.0. Endringen handler først og fremst om muligheten for testing istedenfor reisekarantene, og en presisering av hva dette har å si for hvem som kan håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid, f.eks bær.  råd og veiledning for selvplukk.

Du finner den nyeste utgaven av veilederen her

Torsdag 2. juli 2020 - 15.46
Ber om at finansiering av testing av utenlandske arbeidere blir et myndighetsansvar

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber Norges Bondelag om at finansiering av testing skal bli et myndighetsansvar. Covid-19-forskriften åpner for at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt ved negative tester på SARS-CoV-2 (§ 6).Det er imidlertid slik at arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av testingen. Innenfor frukt-/bær- og grøntproduksjonene i landbruket er en stor andel av arbeidsstokken arbeidere fra andre land i EØS. Testing av disse medfører en betydelig utgift for arbeidsgiverne.

Les hele brevet her

Torsdag 2. juli 2020 - 14.43
Testing for koronavirus kan korte ned reisekaranteneperioden

Mattilsynet foretok 2. juli endringer i smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Endringen er først og fremst knyttet til at det nå er mulighet for testing istedenfor reisekarantene, og presisering av hva dette har å si for hvem som kan håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid, f.eks. bær.

Du finner mer informasjon om dette på Gartnerhallen sine sider

Torsdag 2. juli 2020 - 14.11
Svar på brev om midlertidig forskriftsendring

I et brev sendt til justis- og beredskapsdepartementet ba Norges Bondelag med flere om midlertidig forskriftsendring grunnet koronasituasjonen og behovet for utenlandsk arbeidskraft i grøntsektoren. De har nå svart på vår henvendelse. Departementet ber UDI om å undersøke problemstillingen knyttet til dobbeltgebyr. I tilfeller der arbeidsgiverne har betalt dobbelt har UDI informert ambassadene om at de må tilbakebetale gebyret. De sier samtidig at de ikke vil imøtekomme kravet om å slippe gebyr i tilfeller der det søkes om forlenget visum for sesongarbeidskraft, og heller ikke åpne for unntak fra seksmånedersfristen i utlendingsforskriften.

Torsdag 18. juni 2020 - 21.31
Smittevernveilederen - nå også på engelsk

Du finner link til både engelsk og norsk versjon i vår nettsak om temaet.

Tirsdag 9. juni 2020 - 12.18
Gratis nettkurs for medlemmer

På dette kurset får du informasjon om de økonomiske tiltakspakkene for næringsdrivende, samt endringer i trygderegelverket. Les nettsak og finn innlogging til kurset her. 

Fredag 5. juni 2020 - 12.37
Ønsker midlertidig forskriftsendring

Norges Bondelag med flere ber i et felles brev til justis- og beredskapsdepartementet om midlertidig forskriftsendring grunnet koronasituasjonen og behovet for utenlandsk arbeidskraft i grøntsektoren. Departementet bes vurdere følgende forhold på nytt; gebyr for visum betales kun en gang (selv ved forlengelse av opphold) og at regelen om at sesongarbeidere må være ute av landet i seks måneder endres midlertidig. Les brevet her.

Torsdag 4. juni 2020 - 11.49
Viktig informasjon om arbeidstillatelser

Ved behandling av visum og arbeidstillatelser for arbeidere fra tredjeland er viktig med direkte kontakt til politiet. Les mer i vår nettsak.

Lørdag 30. mai 2020 - 10.10
Ny frist for søknad om tap av inntekt er 3. juni

Vi har klart å få utsatt fristen for søknad om inntektskompensasjon for selvstendig næringsdrivende fra 31. mai til 3. juni. Du finner mer informasjon på NAV sine sider, eller i vår egen nettsak om temaet.

Torsdag 28. mai 2020 - 11.33
Husk frist for søke om inntektskompensasjon 31. mai!

Her kan du lese mer om de økonomiske tiltakene for foretak med inntektsbortfall grunnet koronakrisen i perioden mars og fram til nå.

Mandag 25. mai 2020 - 15.56
Podkast om lokalmat

Denne ukens podkast handler om hvordan koronasituasjonen påvirker lokalmatprodusentene og Bondens marked. Sjekk ut episoden

Torsdag 14. mai 2020 - 16.55
Smittevernveileder på plass

Produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter har endelig fått en smittevernveileder å forholde seg til. Bondelaget og andre organisasjoner i grøntnæringen har jobbet med å få myket opp de mest krevende forslagene. 

Les hele saken her

Tirsdag 12. mai 2020 - 09.42
Ber om koronapakke

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen. Les hele saken her

Fredag 8. mai 2020 - 15.05
Risikoavlastning i grøntsektoren

Nå er reglene klare for den utvida erstatningsordningen for avlingssikt som følge av mangel på arbeidskraft. Se forskriften her. 

 

Torsdag 7. mai 2020 - 09.34
Åpner for innreise for sesongarbeidere

Dette gjør sesongen mer forutsigbar for mange grøntprodusenter. Les mer hos regjeringen. 

Torsdag 30. april 2020 - 15.25
Visumbehandling for tredjelandsborgere

Myndighetene har nå startet opp å behandle visumsøknader for borgere fra tredjeland, men de får fremdeles ikke innreisetillatelse. Det vil si at når de får innreisetillatelse, så er søknaden allerede ferdig behandlet slik at de slipper ytterligere forsinkelse.

Mandag 20. april 2020 - 09.34
Risikoordning for grøntnæringa etableres

– Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men dette var så langt vi kom, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. 

Les hele saken her

Fredag 17. april 2020 - 18.56
Sånn føres arbeidstimer i jordbruk, skogbruk og gartneri på meldekortet til NAV.

Du finner alt du trenger samlet her

Onsdag 15. april 2020 - 16.58
Regjeringen sier nei til sesongarbeidere fra land utenfor EU

Meldingen fra regjeringen kommer samtidig som forskrift og rundskriv om at EØS-borgere kan komme inn i Norge, er klar.

Les mer her.

Onsdag 15. april 2020 - 14.35
Utviklingsfondets programland rammes nå av koronaviruset

Du kan følge utviklingen gjennom deres monitor her

Norges Bondelag er samarbeidspartner av Utviklingsfondet gjennom prosjektet "Bønder - møter - bønder". Du kan lese mer om det her.

Tirsdag 7. april 2020 - 15.07
Endringer i forskrift og retningslinjer for investering og bedriftsutvikling i landbruket

For mer informasjon se her

Torsdag 2. april 2020 - 14.55
Nye regler for permitterte som vil arbeide i landbruket

Etter påtrykk fra Bondelaget har regjeringen nå vedtatt en endring som skal motivere for arbeid i landbruket. Det er viktig at dette fungerer, behovet for ledige hender er stort.

Torsdag 2. april 2020 - 09.45
Årsmøtet i Norges bondelag er utsatt

Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020. 

Onsdag 1. april 2020 - 14.27
Oversikt over de økonomiske tiltakene i krisepakkene

Vi har laget en oversikt for deg som er bonde, driver tilleggsnæringer eller andre bedrifter eller selskaper. Du finner den her.

Tirsdag 31. mars 2020 - 14.19
Innspill fra Norges Bondelag

 Norges Bondelag har kommet med et innspill til landbruks- og matdepartementet om kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.  

Les dokumentet her. 

Tirsdag 31. mars 2020 - 10.58
Endringer i bortvisningsforskriften
30. mars ble det gjort endringer i bortvisningsforskriften som gjør at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft kan reise inn til Norge.
Tirsdag 31. mars 2020 - 10.20
Spørsmål og svar er oppdatert!

Ta en titt på saken vår som samler informasjon, spørsmål og svar som angår bonden i forbindelse med koronasituasjonen. 

Du finner den her.

Mandag 30. mars 2020 - 15.54
Ber om risikoreduksjon for grøntnæringa

Stor usikkerhet om tilgangen på arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Nå ber næringa om risikoreduserende tiltak. Les hele saken her

Fredag 27. mars 2020 - 18.13
Ber om enkel behandling i forlengelse av oppholdstillatelse

I et brev til Arbeidsdep. foreslår landbruket meldeplikt istedet for søknad om forlenget oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske arbeidere.

Mandag 23. mars 2020 - 12.38
Bondelaget foreslår "frikort" for permiterte

Dette for å motivere flere til å søke jobb i næringa. Det er i dag sendt et forslag til Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Du kan lese hele saken her.

Fredag 20. mars 2020 - 18.14
Hvordan erstatte arbeidskraft?

Det prøver en bredt sammensatt arbeidsgruppe å finne ut av. Spesialisert utenlandsk arbeidskraft som har arbeidstillatelse og karantenefaciliteter på plass, skal slippe inn i Norge. De som mangler arbeidstakere kan registrere på arbeidsplassen.no. 

Fredag 20. mars 2020 - 10.52
Debatten på NRK i går kveld

"Nå gjelder det å få kobla de som står uten arbeid til de som kan tilby arbeid" sa vår nestleder Bjørn Gimming som deltok i debatten. 

Her finner du hele sendingen. (Fra 54 minutt ut i sendingen)

Onsdag 18. mars 2020 - 20.29
Formidling av arbeidskraft

Formidling av arbeidskraft kan bli ekstra viktig i tiden framover. Det utforskes nå nærmere hvordan dette kan gjøres, for eksempel finnes det en løsning for helsepersonell

Onsdag 18. mars 2020 - 09.04
Oppretter arbeidsgruppe om utenlandsk arbeidskraft

Arbeidsgruppa jobber med å kartlegge omfanget av og behovet for sesongarbeidere, både i grøntnæringa, (frukt, bær, grønt, potet) og andre produksjoner.

Les hele saken her. 

Tirsdag 17. mars 2020 - 17.02
Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet informasjon og svar på på et sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. 

Du finner saken her.

Tirsdag 17. mars 2020 - 12.53
Oppdater din kjernejournal

Norges Bondelag anbefaler alle dyreeiere om å legge inn i kjernejournalen at en har ansvar for dyr og hvem som skal kontaktes for å ta hånd om dyra hvis det skjer noe alvorlig.

Søndag 15. mars 2020 - 21.07
Hvem skal passe dyra om du blir syk? Gå gjennom beredskapsplanen din.

Sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i et intervju med Bondebladet. Les hele saken her.

Fredag 13. mars 2020 - 20.55
Landbruket og matforsyning er definert som en samfunnskritisk rolle

Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er imidlertid kommunene som gjør de nærmere prioriteringer. Les mer her.

Fredag 13. mars 2020 - 08.00
Det er viktig at bøndene unngår smitte og sykdom

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Det er viktig at bøndene holder seg friske så de kan holde hjulene i gang, stelle dyra og fortsette å produsere mat til befolkningen. 

Søndag 10. mars 2019 - 08.00
Koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge

Spørsmål og svar

Her har vi samlet informasjon og spørsmål om koronaviruset på ett sted så det skal bli enklere for deg å finne fram. 

Du finner alt samlet her.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere