Koronasituasjonen

Landbruket og koronavirus

Publisert 

Matproduksjonen går sin gang, og er kanskje viktigere enn noen sinne. Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Bondelaget ber alle om å følge råd fra myndighetene, vaske hendene og følge smittetiltakene på gården. Bonden er en viktig del av beredskapen. Vi står på for å produsere maten din, også nå i vanskelige tider. Naturen og matproduksjonen går sin gang.

Koronasituasjonen
Siste oppdateringer
Torsdag 4. juni 2020 - 11.49
Viktig informasjon om effektuering av arbeidstillatelser

Ved behandling av visum og arbeidstillatelser for arbeidere fra tredjeland er viktig med direkte kontakt til politiet. Les mer i vår nettsak.

Lørdag 30. mai 2020 - 10.10
Ny frist for søknad om tap av inntekt er 3. juni

Vi har klart å få utsatt fristen for søknad om inntektskompensasjon for selvstendig næringsdrivende fra 31. mai til 3. juni. Du finner mer informasjon på NAV sine sider, eller i vår egen nettsak om temaet.

Torsdag 28. mai 2020 - 11.33
Husk frist for søke om inntektskompensasjon 31. mai!

Her kan du lese mer om de økonomiske tiltakene for foretak med inntektsbortfall grunnet koronakrisen i perioden mars og fram til nå.

Mandag 25. mai 2020 - 15.56
Podkast om lokalmat

Denne ukens podkast handler om hvordan koronasituasjonen påvirker lokalmatprodusentene og Bondens marked. Sjekk ut episoden

Torsdag 14. mai 2020 - 16.55
Smittevernveileder på plass

Produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter har endelig fått en smittevernveileder å forholde seg til. Bondelaget og andre organisasjoner i grøntnæringen har jobbet med å få myket opp de mest krevende forslagene. 

Les hele saken her

Tirsdag 12. mai 2020 - 09.42
Ber om koronapakke

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader i næringen på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen. Les hele saken her

Fredag 8. mai 2020 - 15.05
Risikoavlastning i grøntsektoren

Nå er reglene klare for den utvida erstatningsordningen for avlingssikt som følge av mangel på arbeidskraft. Se forskriften her. 

 

Torsdag 7. mai 2020 - 09.34
Åpner for innreise for sesongarbeidere

Dette gjør sesongen mer forutsigbar for mange grøntprodusenter. Les mer hos regjeringen. 

Torsdag 30. april 2020 - 15.25
Visumbehandling for tredjelandsborgere

Myndighetene har nå startet opp å behandle visumsøknader for borgere fra tredjeland, men de får fremdeles ikke innreisetillatelse. Det vil si at når de får innreisetillatelse, så er søknaden allerede ferdig behandlet slik at de slipper ytterligere forsinkelse.

Mandag 20. april 2020 - 09.34
Risikoordning for grøntnæringa etableres

– Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men dette var så langt vi kom, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. 

Les hele saken her

Fredag 17. april 2020 - 18.56
Sånn føres arbeidstimer i jordbruk, skogbruk og gartneri på meldekortet til NAV.

Du finner alt du trenger samlet her

Onsdag 15. april 2020 - 16.58
Regjeringen sier nei til sesongarbeidere fra land utenfor EU

Meldingen fra regjeringen kommer samtidig som forskrift og rundskriv om at EØS-borgere kan komme inn i Norge, er klar.

Les mer her.

Onsdag 15. april 2020 - 14.35
Utviklingsfondets programland rammes nå av koronaviruset

Du kan følge utviklingen gjennom deres monitor her

Norges Bondelag er samarbeidspartner av Utviklingsfondet gjennom prosjektet "Bønder - møter - bønder". Du kan lese mer om det her.

Tirsdag 7. april 2020 - 15.07
Endringer i forskrift og retningslinjer for investering og bedriftsutvikling i landbruket

For mer informasjon se her

Torsdag 2. april 2020 - 14.55
Nye regler for permitterte som vil arbeide i landbruket

Etter påtrykk fra Bondelaget har regjeringen nå vedtatt en endring som skal motivere for arbeid i landbruket. Det er viktig at dette fungerer, behovet for ledige hender er stort.

Torsdag 2. april 2020 - 09.45
Årsmøtet i Norges bondelag er utsatt

Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020. 

Onsdag 1. april 2020 - 14.27
Oversikt over de økonomiske tiltakene i krisepakkene

Vi har laget en oversikt for deg som er bonde, driver tilleggsnæringer eller andre bedrifter eller selskaper. Du finner den her.

Tirsdag 31. mars 2020 - 14.19
Innspill fra Norges Bondelag

 Norges Bondelag har kommet med et innspill til landbruks- og matdepartementet om kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.  

Les dokumentet her. 

Tirsdag 31. mars 2020 - 10.58
Endringer i bortvisningsforskriften
30. mars ble det gjort endringer i bortvisningsforskriften som gjør at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft kan reise inn til Norge.
Tirsdag 31. mars 2020 - 10.20
Spørsmål og svar er oppdatert!

Ta en titt på saken vår som samler informasjon, spørsmål og svar som angår bonden i forbindelse med koronasituasjonen. 

Du finner den her.

Mandag 30. mars 2020 - 15.54
Ber om risikoreduksjon for grøntnæringa

Stor usikkerhet om tilgangen på arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Nå ber næringa om risikoreduserende tiltak. Les hele saken her

Fredag 27. mars 2020 - 18.13
Ber om enkel behandling i forlengelse av oppholdstillatelse

I et brev til Arbeidsdep. foreslår landbruket meldeplikt istedet for søknad om forlenget oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske arbeidere.

Mandag 23. mars 2020 - 12.38
Bondelaget foreslår "frikort" for permiterte

Dette for å motivere flere til å søke jobb i næringa. Det er i dag sendt et forslag til Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Du kan lese hele saken her.

Fredag 20. mars 2020 - 18.14
Hvordan erstatte arbeidskraft?

Det prøver en bredt sammensatt arbeidsgruppe å finne ut av. Spesialisert utenlandsk arbeidskraft som har arbeidstillatelse og karantenefaciliteter på plass, skal slippe inn i Norge. De som mangler arbeidstakere kan registrere på arbeidsplassen.no. 

Fredag 20. mars 2020 - 10.52
Debatten på NRK i går kveld

"Nå gjelder det å få kobla de som står uten arbeid til de som kan tilby arbeid" sa vår nestleder Bjørn Gimming som deltok i debatten. 

Her finner du hele sendingen. (Fra 54 minutt ut i sendingen)

Onsdag 18. mars 2020 - 20.29
Formidling av arbeidskraft

Formidling av arbeidskraft kan bli ekstra viktig i tiden framover. Det utforskes nå nærmere hvordan dette kan gjøres, for eksempel finnes det en løsning for helsepersonell

Onsdag 18. mars 2020 - 09.04
Oppretter arbeidsgruppe om utenlandsk arbeidskraft

Arbeidsgruppa jobber med å kartlegge omfanget av og behovet for sesongarbeidere, både i grøntnæringa, (frukt, bær, grønt, potet) og andre produksjoner.

Les hele saken her. 

Tirsdag 17. mars 2020 - 17.02
Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet informasjon og svar på på et sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. 

Du finner saken her.

Tirsdag 17. mars 2020 - 12.53
Oppdater din kjernejournal

Norges Bondelag anbefaler alle dyreeiere om å legge inn i kjernejournalen at en har ansvar for dyr og hvem som skal kontaktes for å ta hånd om dyra hvis det skjer noe alvorlig.

Søndag 15. mars 2020 - 21.07
Hvem skal passe dyra om du blir syk? Gå gjennom beredskapsplanen din.

Sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i et intervju med Bondebladet. Les hele saken her.

Fredag 13. mars 2020 - 20.55
Landbruket og matforsyning er definert som en samfunnskritisk rolle

Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er imidlertid kommunene som gjør de nærmere prioriteringer. Les mer her.

Fredag 13. mars 2020 - 08.00
Det er viktig at bøndene unngår smitte og sykdom

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Det er viktig at bøndene holder seg friske så de kan holde hjulene i gang, stelle dyra og fortsette å produsere mat til befolkningen. 

Søndag 10. mars 2019 - 08.00
Koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge

Spørsmål og svar

Her har vi samlet informasjon og spørsmål om koronaviruset på ett sted så det skal bli enklere for deg å finne fram. 

Du finner alt samlet her.

Våre samarbeidspartnere