Bøndene er en kritisk ressurs for å opprettholde forsyningssikkerheten i Norge. Kronasituasjonen er krevende og den kan i tillegg gi utfordringer i håndtering av andre uønskede hendelser. Bondelaget ønsker å minne om viktigheten av å holde fokus på beredskap - nå og fremover, og oppfordrer alle til å gjennomgå beredskapsplanen på gården og å gjennomføre tiltak som sikrer deg og driften din i minst 72 timer.

Bondelaget ber alle om å følge råd fra myndighetene og å følge smitteverntiltakene på gården.

 

All informasjon om landbruk og korona finner du her.