Koronavirus
• Det er ikke mistanke om at kjæledyr eller husdyr kan smitte mennesker
• Det er ikke meldt om sykdomstilfeller hos dyr som følge av infeksjon med dette viruset
• Koronavirus på storfe er ikke det samme viruset som gir koronainfeksjon hos folk
• Personer med påvist smitte anbefales å begrense kontakten med matproduserende dyr
• Vær ekstra påpasselig med å overholde krav om ventetid når du har vært i kontakt med dyrehold i utlandet

Oppdatert 11.03.19 kl. 10:57

I en slik situasjon som vi er i kan det dukke opp en del spørsmål og mange lurer på om koronaviruset også kan spre seg blant dyr. Du kan lese Mattilsynets sak her.

Hvor kom viruset fra? 

Viruset antas å ha oppstått hos dyr, likevel er det ingen mistanke om at kjæledyr eller husdyr vil kunne utgjøre en smittekilde til COVID-19 for mennesker i Norge. Det er ikke meldt om sykdomstilfeller hos dyr som følge av infeksjon med dette viruset. 

Koronavirus på storfe smitter ikke til mennesker

Det finnes mange varianter av koronaviruset skriver Animalia på sin nettside. Fra norske forhold kjenner vi til flere typer hos flere dyrearter. Best kjent er koronaviruset hos storfe, der næringa har et eget kontrollprogram. Dette er ikke det samme viruset som gir koronainfeksjon hos folk. Ingen av disse smitter til eller gir sykdom hos mennesker. 

Føre-var

Det er fortsatt kunnskapshull om COVID 19-virussykdommen. Veterinærinstituttet anbefaler inntil videre at personer  med påvist koronavirussmitte, av føre-var-hensyn, begrenser sin kontakt med matproduserende dyr. Vi anbefaler våre medlemmer å følge de anbefalinger som kommer, og at de som alltid sørger for god håndhygiene og er årvåkne med hensyn til generelle smittehygeniske tiltak. 

Spesielt viktig er det at de som har besøkt dyrehold i utlandet overholder krav om ventetid før man har kontakt med dyr i Norge.

Vi oppdaterer saken løpende ettersom det blir lagt fram ny informasjon.