Myndighetene har utarbeidet en liste over nøkkelstillinger og driftskritiske yrker. Formålet med lista er å tydeliggjøre hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner.

For å få unntak fra innreiserestriksjonene må arbeidstakeren defineres innenfor noen av de kategoriene som er lista opp og oppfylle bestemte kriterier.  Lista oppdateres stadig, sist pr 29. januar. Lista finner du her
Les også her om innreise til Norge for å jobbe i landbruket, hos regjeringen.no 

Innenfor matproduksjon står nå blant annet dette:

Personell som er avgjørende for å opprettholde forsyningssikkerheten. Dette kan omfatte:

  • Personer som arbeider med husdyr- /grøntproduksjon, fiskeri og havbruk

Generelt må følgende to kriterier må være oppfylt for å kunne bli definert som kritisk personell:

  • Arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen.
  • Arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Det er viktig at både husdyr- og grøntproduksjon er kommet med på lista, men det gjenstår flere uklarheter og rom for tolkning av detaljer slik teksten er formulert. Norge Bondelag og flere av de andre organisasjonene i landbruket jobber videre med å få flest mulig avklaringer på dette.

Dokumentasjon fra arbeidsgiver om unntak fra innreiserestriksjoner

Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med kriteriene.

I lenken under ligger skjema som arbeidsgiver må fylle ut og som bekrefter type virksomhet og hva som er kritisk. Dette må følge med arbeidere som har arbeidstillatelse, over grensa.

Lenke til skjema for arbeidsgiver