Oppdatert 12.05.19.

– Vi hadde ønsket en bedre løsning for næringa, men det var så langt vi kom, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Risikoavlastningsordningen for grøntnæringa tar utgangspunkt i den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket. Formålet er å sikre produsenter mot store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen, eller om arbeidet ikke kan gå som forutsatt på grunn av pålagte restriksjoner.

I disse dager går grøntprodusentene i gang med våronna. Det er ikke sikkert at denne ordningen bidrar til at all produksjon vil gå som planlagt, men det er viktig å få på plass en ordning, understreker Bartnes. 

Mange produsenter opplever stor usikkerhet om det vil bli mangel på arbeidskraft når innhøstingen skal gå i gang, noe som påvirker beslutningen om hva og hvor mye som blir plantet eller sådd.

Det er positivt at det blir satt opp en egen ordning for grøntnæringa i denne særlige situasjonen. Det er også bra at kompensasjonsordningen inkluderer situasjoner hvor arbeiderne ikke vil kunne gjennomføre jobben som planlagt, grunnet restriksjoner, sier Bartnes. 

Ordningen skal gjelde for arbeidsintensive grøntproduksjoner som veksthus, potet, frukt, bær og grønnsaker, og for innhøstingen dette året.

Arbeidskraft for å berge avlinger

Det er tatt utgangspunkt i avlingsskadeordningen for å få en enkel og effektiv ordning. Det vil være et tak for utbetaling per vekstgruppe på 2 millioner kroner og en egenandel på 30 prosent per vekstgruppe.

Vi har jobbet for en løsning som i enda større grad ville fjernet den økonomiske usikkerheten, og slik bidratt til at produksjonsplanene vil gå som normalt i år. Det er viktig å fortsatt jobbe for at grøntsektoren får nødvendig kompetanse og arbeidskraft, slik at mest mulig av matproduksjonen kan berges utover sesongen, sier Lars Petter Bartnes.

Se protokoll for omtale av den nye risikoavlastningsordningen