Fra 21. mai blir det endringer for utlendinger med fast bopel: Unntak fra innreiserestriksjonene: Lettelser i dokumentasjonskravet for utlendinger som er bosatt i Norge - regjeringen.no

Regjeringen har besluttet at det skal gjøres lettelser i dokumentasjonskravet knyttet til hvilke utlendinger som anses bosatt i Norge, og dermed har rett til innreise. Dette betyr at det ikke lenger vil være et krav om folkeregistrering for å anses som bosatt i Norge i henhold til innreiserestriksjonsregelverket. Utlendinger som ikke er folkeregistrert som bosatt vil måtte fremlegge annen dokumentasjon som underbygger at de bor i Norge. Det vil si at de må fremlegge dokumentasjon på fast bopel i Norge og må også kunne sannsynliggjøre at de returnerer etter utenlandsreise/midlertidig utenlandsopphold.