Regjeringa har uttalt at de vil gjøre det som er mulig for å sikre at våronna skal bli gjennomført som normalt i grøntsektoren, og har slik gitt en «våronngaranti». Våren kan ikke stoppes, det er nå beslutningene blir tatt og usikkerheten om tilgangen på arbeidskraft i innhøstingen er svært stor.

"Det er høy risiko forbundet med avgjørelsene om hva som skal sås eller ikke nå i våronna, og regjeringas «våronngaranti» må fylles med et innhold. Det er derfor viktig å få på plass et økonomisk sikkerhetsnett for produsentene raskt, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes."

Restriksjoner som følge av koronaviruset påvirker svært mange næringsdrivende. For grøntnæringa er det tilgangen på sesongarbeidskraft som gir en vesentlig større risiko enn tidligere. Spørsmålet er hva som skjer om det ikke er arbeidskraft nok til å høste maten. Bondelaget har bedt Landbruks- og matminister Olaug Bollestad om raskt å vurdere tiltak.

"Grunnlaget for bondens inntekt blir lagt i jorda nå, enten det er grønnsaker, poteter, frukt eller bær. For å sikre matproduksjonen og sikkerhet for forsyninga framover, må det legges til rette for å redusere risikoen for produsenten, understreker Bartnes."

– Mange vil vurdere å trappe ned produksjonen eller velge andre, mindre arbeidskrevende vekster for å avlaste den økonomiske risikoen, fortsetter Bartnes. Det er viktig at planene for produksjonen i år blir gjennomført.

Nødvendig med avklaringer

Det er tatt noen grep rundt spørsmålet om arbeidskraft i grøntnæringa, både sesongarbeidere fra utlandet og for å bruke ledige hender i Norge. Det er positivt men har ikke redusert usikkerheten.

– Parallelt med vurderingen av et sikkerhetsnett må det komme ytterligere avklaringer om arbeidskraft, og i tillegg planer for alternativ omsetning, sier Lars Petter Bartnes.

Les brevet som Norges Bondelag har sendt til regjeringen her