– En viktig og riktig beslutning for å gi grøntprodusentene trygghet for å så og plante i ei usikker tid, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. 

Den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket blir utvidet slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen skal gjelde for frukt, bær og grønnsaker, for dette årets innhøsting. En slik ordning er i tråd med forslag fra Bondelaget og næringa, selv om detaljene ikke er fastsatt enda.

Jeg er glad for at regjeringa og Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har kommet grøntnæringa i møte, akkurat nå tar mange grøntprodusenter beslutninger for hele sesongen. En slik ordning vil redusere usikkerheten for mange av dem, og bidra til at produksjonen deres går som planlagt. Det er spesielt viktig i år, sier Bartnes.

Det er stor usikkerhet i næringen knyttet til tilgjengelig arbeidskraft og hvordan få et marked for det som blir produsert. Avlingsskadeordningen er et godt utgangspunkt for å få på plass en enkel og effektiv ordning tilpasset den spesielle situasjonen i år. Næringen er nå i dialog med Landbruks- og matdepartementet for å få på plass en best mulig ordning.

Dette er et viktig tiltak for å redusere den risikoen bonden tar når hun går i gang med våronna. Nå er det viktig å få dette raskt på plass, sier Lars Petter Bartnes.