Koronasituasjonen

Spørsmål og svar

Her har vi samlet informasjon og spørsmål om koronaviruset på ett sted så det skal bli enklere for deg å finne fram. 

Du finner alt samlet her.

Siste oppdateringer
Tirsdag 7. april 2020 - 15.07
Endringer i forskrift og retningslinjer for investering og bedriftsutvikling i landbruket

For mer informasjon se her

Torsdag 2. april 2020 - 14.55
Nye regler for permitterte som vil arbeide i landbruket

Etter påtrykk fra Bondelaget har regjeringen nå vedtatt en endring som skal motivere for arbeid i landbruket. Det er viktig at dette fungerer, behovet for ledige hender er stort.

Torsdag 2. april 2020 - 09.45
Årsmøtet i Norges bondelag er utsatt

Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020. 

Onsdag 1. april 2020 - 14.27
Oversikt over de økonomiske tiltakene i krisepakkene

Vi har laget en oversikt for deg som er bonde, driver tilleggsnæringer eller andre bedrifter eller selskaper. Du finner den her.

Tirsdag 31. mars 2020 - 14.19
Innspill fra Norges Bondelag

 Norges Bondelag har kommet med et innspill til landbruks- og matdepartementet om kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.  

Les dokumentet her. 

Tirsdag 31. mars 2020 - 10.58
Endringer i bortvisningsforskriften
30. mars ble det gjort endringer i bortvisningsforskriften som gjør at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft kan reise inn til Norge.
Tirsdag 31. mars 2020 - 10.20
Spørsmål og svar er oppdatert!

Ta en titt på saken vår som samler informasjon, spørsmål og svar som angår bonden i forbindelse med koronasituasjonen. 

Du finner den her.

Mandag 30. mars 2020 - 15.54
Ber om risikoreduksjon for grøntnæringa

Stor usikkerhet om tilgangen på arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Nå ber næringa om risikoreduserende tiltak. Les hele saken her

Fredag 27. mars 2020 - 18.13
Ber om enkel behandling i forlengelse av oppholdstillatelse

I et brev til Arbeidsdep. foreslår landbruket meldeplikt istedet for søknad om forlenget oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske arbeidere.

Mandag 23. mars 2020 - 12.38
Bondelaget foreslår "frikort" for permiterte

Dette for å motivere flere til å søke jobb i næringa. Det er i dag sendt et forslag til Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Du kan lese hele saken her.

Fredag 20. mars 2020 - 18.14
Hvordan erstatte arbeidskraft?

Det prøver en bredt sammensatt arbeidsgruppe å finne ut av. Spesialisert utenlandsk arbeidskraft som har arbeidstillatelse og karantenefaciliteter på plass, skal slippe inn i Norge. De som mangler arbeidstakere kan registrere på arbeidsplassen.no. 

Fredag 20. mars 2020 - 10.52
Debatten på NRK i går kveld

"Nå gjelder det å få kobla de som står uten arbeid til de som kan tilby arbeid" sa vår nestleder Bjørn Gimming som deltok i debatten. 

Her finner du hele sendingen. (Fra 54 minutt ut i sendingen)

Onsdag 18. mars 2020 - 20.29
Formidling av arbeidskraft

Formidling av arbeidskraft kan bli ekstra viktig i tiden framover. Det utforskes nå nærmere hvordan dette kan gjøres, for eksempel finnes det en løsning for helsepersonell

Onsdag 18. mars 2020 - 09.04
Oppretter arbeidsgruppe om utenlandsk arbeidskraft

Arbeidsgruppa jobber med å kartlegge omfanget av og behovet for sesongarbeidere, både i grøntnæringa, (frukt, bær, grønt, potet) og andre produksjoner.

Les hele saken her. 

Tirsdag 17. mars 2020 - 17.02
Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet informasjon og svar på på et sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. 

Du finner saken her.

Tirsdag 17. mars 2020 - 12.53
Oppdater din kjernejournal

Norges Bondelag anbefaler alle dyreeiere om å legge inn i kjernejournalen at en har ansvar for dyr og hvem som skal kontaktes for å ta hånd om dyra hvis det skjer noe alvorlig.

Søndag 15. mars 2020 - 21.07
Hvem skal passe dyra om du blir syk? Gå gjennom beredskapsplanen din.

Sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i et intervju med Bondebladet. Les hele saken her.

Fredag 13. mars 2020 - 20.55
Landbruket og matforsyning er definert som en samfunnskritisk rolle

Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er imidlertid kommunene som gjør de nærmere prioriteringer. Les mer her.

Fredag 13. mars 2020 - 08.00
Det er viktig at bøndene unngår smitte og sykdom

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Det er viktig at bøndene holder seg friske så de kan holde hjulene i gang, stelle dyra og fortsette å produsere mat til befolkningen. 

Søndag 10. mars 2019 - 08.00
Koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge

Hvordan dekke behovet for arbeidskraft i landbruket?

  • Tips en venn om denne siden

Tynning av bringebær. Fruktproduksjon har mange utenlandske arbeidere.

Vi står ved inngangen til en ny sesong, og den mest arbeidsintensive tida i landbruket, med usikkerhet om tilgang på arbeidskraft.

Oppdatert 22. mars

For bonden dreier dette seg om arbeid i våronna, i lamminga, og enda mer med høsting i sommer og til høsten. Det dreier seg også om arbeid i gartnerier, pakkerier og i hele verdikjeden fram til forbruker. Det er store verdier for bonden dette dreiser seg om, og skaper stor usikkerhet.

Mange av dem som jobber i landbruket er spesialisert arbeidskraft, som kommer igjen år etter år.

Innenlandsk arbeidskraft

Når en del arbeidere er permittert fra sin jobb, kan det være aktuelt å søke jobb i landbruket. De kan registrere seg hos landbrukets bemanningsbyrå, Norske Landbrukstenester i sin del av landet. 

Utenlandsk arbeidskraft

Mange av dem som jobber i landbruket er fra andre land. Når det er restriksjoner på reising, skaper dette store utfordringer for landbruket.

Bondelaget har jobbet for at de som allerede er i jobb i Norge, kan få utvidet sin arbeids- og oppholdstillatelse, og 21. mars ble det gitt klarsignal for dette fra Arbeids- og sosialdepartementet. 

Her er reglene for utenlandsk arbeidskraft

Innledningsvis kan arbeidstakere fra EØS-land etter forskrift 2020-03-13-287 fremdeles reise inn i Norge for å arbeide så lenge de går i 14 dagers karantene etter ankomst. Karantenetida kan tilbringes i det husværet arbeidstakerne skal være i under oppholdet. Karantenebestemmelsne gjelder nå også arbeidstakere fra Sverige og Finland. (unntatt grensegjengere som kun passerer grensen til og fra bolig og arbeid, som kan passere grensen fritt).

Arbeidere fra land utenfor EØS har etter forskrift 2020-03-15-293 innreiseforbud og kan således ikke komme. Forskriften omfatter bare utlendinger uten oppholdstillatelse, så det vil si at arbeidstakere fra utenfor EØS har rett til å komme til landet dersom de allerede har fått innvilget oppholdstillatelse.

Det er uklart om utenlandske arbeidere kan jobbe i karenstida. Mye vil bero på lokale forhold. Muligheten for å kunne innrette seg i forhold til smitterisiko både arbeidstakerne imellom og mellom arbeidstakerne og andre. Dette bør avklares med den enkelte kommune. Uansett må en i en slik situasjon følge FHI sine anbefalinger for adferd og hygiene på arbeidsplasser til punkt og prikke.

Alle produsenter som venter arbeidskraft må klargjøre for karantene. Da det også kan være en viss risiko for at noen av arbeidstakerne må i isolasjon på grunn av symptomer på sykdom, må det også klargjøres for dette. Kontakten mellom de som til vanlig bor på gården og arbeidstakere i karantene bør begrenses mest mulig.

Under karantenetiden kan arbeidstakerne godt gå seg en tur eller trene så lenge de holder anbefalt avstand til andre. De bør ikke gå i butikken, oppsøke sosiale arrangementer eller ta offentlig transport i karanteneperioden. Les hva FHI skriver om karantene.

Når arbeidstakere kommer til grensen bør de medbringe dokumentasjon så langt det er mulig selv om de kommer fra EØS-området. Dokumentasjon av arbeidsforholdet/arbeidskontrakt, arbeidssted og karanteneforhold er sentralt i denne sammenheng. Arbeidstakerne vil bli møtt ved grensen og forlagt en rekke spørsmål om slike ting og risikerer å bli bortvist om de ikke kan svare/dokumentere. Ønsker vi at dette skal gå smidig er det lurt å være føre var.

Les spørsmål og svar om landbruket og korona. 
Les alt om koronasituasjonen. 

Koronasituasjonen
Siste oppdateringer
Tirsdag 7. april 2020 - 15.07
Endringer i forskrift og retningslinjer for investering og bedriftsutvikling i landbruket

For mer informasjon se her

Torsdag 2. april 2020 - 14.55
Nye regler for permitterte som vil arbeide i landbruket

Etter påtrykk fra Bondelaget har regjeringen nå vedtatt en endring som skal motivere for arbeid i landbruket. Det er viktig at dette fungerer, behovet for ledige hender er stort.

Torsdag 2. april 2020 - 09.45
Årsmøtet i Norges bondelag er utsatt

Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020. 

Onsdag 1. april 2020 - 14.27
Oversikt over de økonomiske tiltakene i krisepakkene

Vi har laget en oversikt for deg som er bonde, driver tilleggsnæringer eller andre bedrifter eller selskaper. Du finner den her.

Tirsdag 31. mars 2020 - 14.19
Innspill fra Norges Bondelag

 Norges Bondelag har kommet med et innspill til landbruks- og matdepartementet om kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.  

Les dokumentet her. 

Tirsdag 31. mars 2020 - 10.58
Endringer i bortvisningsforskriften
30. mars ble det gjort endringer i bortvisningsforskriften som gjør at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft kan reise inn til Norge.
Tirsdag 31. mars 2020 - 10.20
Spørsmål og svar er oppdatert!

Ta en titt på saken vår som samler informasjon, spørsmål og svar som angår bonden i forbindelse med koronasituasjonen. 

Du finner den her.

Mandag 30. mars 2020 - 15.54
Ber om risikoreduksjon for grøntnæringa

Stor usikkerhet om tilgangen på arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Nå ber næringa om risikoreduserende tiltak. Les hele saken her

Fredag 27. mars 2020 - 18.13
Ber om enkel behandling i forlengelse av oppholdstillatelse

I et brev til Arbeidsdep. foreslår landbruket meldeplikt istedet for søknad om forlenget oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske arbeidere.

Mandag 23. mars 2020 - 12.38
Bondelaget foreslår "frikort" for permiterte

Dette for å motivere flere til å søke jobb i næringa. Det er i dag sendt et forslag til Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Du kan lese hele saken her.

Fredag 20. mars 2020 - 18.14
Hvordan erstatte arbeidskraft?

Det prøver en bredt sammensatt arbeidsgruppe å finne ut av. Spesialisert utenlandsk arbeidskraft som har arbeidstillatelse og karantenefaciliteter på plass, skal slippe inn i Norge. De som mangler arbeidstakere kan registrere på arbeidsplassen.no. 

Fredag 20. mars 2020 - 10.52
Debatten på NRK i går kveld

"Nå gjelder det å få kobla de som står uten arbeid til de som kan tilby arbeid" sa vår nestleder Bjørn Gimming som deltok i debatten. 

Her finner du hele sendingen. (Fra 54 minutt ut i sendingen)

Onsdag 18. mars 2020 - 20.29
Formidling av arbeidskraft

Formidling av arbeidskraft kan bli ekstra viktig i tiden framover. Det utforskes nå nærmere hvordan dette kan gjøres, for eksempel finnes det en løsning for helsepersonell

Onsdag 18. mars 2020 - 09.04
Oppretter arbeidsgruppe om utenlandsk arbeidskraft

Arbeidsgruppa jobber med å kartlegge omfanget av og behovet for sesongarbeidere, både i grøntnæringa, (frukt, bær, grønt, potet) og andre produksjoner.

Les hele saken her. 

Tirsdag 17. mars 2020 - 17.02
Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet informasjon og svar på på et sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. 

Du finner saken her.

Tirsdag 17. mars 2020 - 12.53
Oppdater din kjernejournal

Norges Bondelag anbefaler alle dyreeiere om å legge inn i kjernejournalen at en har ansvar for dyr og hvem som skal kontaktes for å ta hånd om dyra hvis det skjer noe alvorlig.

Søndag 15. mars 2020 - 21.07
Hvem skal passe dyra om du blir syk? Gå gjennom beredskapsplanen din.

Sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i et intervju med Bondebladet. Les hele saken her.

Fredag 13. mars 2020 - 20.55
Landbruket og matforsyning er definert som en samfunnskritisk rolle

Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er imidlertid kommunene som gjør de nærmere prioriteringer. Les mer her.

Fredag 13. mars 2020 - 08.00
Det er viktig at bøndene unngår smitte og sykdom

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Det er viktig at bøndene holder seg friske så de kan holde hjulene i gang, stelle dyra og fortsette å produsere mat til befolkningen. 

Søndag 10. mars 2019 - 08.00
Koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge

Spørsmål og svar

Her har vi samlet informasjon og spørsmål om koronaviruset på ett sted så det skal bli enklere for deg å finne fram. 

Du finner alt samlet her.

Våre samarbeidspartnere