Koronasituasjonen

Spørsmål og svar

Her har vi samlet informasjon og spørsmål om koronaviruset på ett sted så det skal bli enklere for deg å finne fram. 

Du finner alt samlet her.

Siste oppdateringer
Tirsdag 31. mars 2020 - 14.19
Innspill fra Norges Bondelag

 Norges Bondelag har kommet med et innspill til landbruks- og matdepartementet om kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.  

Les dokumentet her. 

Tirsdag 31. mars 2020 - 10.58
Endringer i bortvisningsforskriften
30. mars ble det gjort endringer i bortvisningsforskriften som gjør at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft kan reise inn til Norge.
Tirsdag 31. mars 2020 - 10.20
Spørsmål og svar er oppdatert!

Ta en titt på saken vår som samler informasjon, spørsmål og svar som angår bonden i forbindelse med koronasituasjonen. 

Du finner den her.

Mandag 30. mars 2020 - 15.54
Ber om risikoreduksjon for grøntnæringa

Stor usikkerhet om tilgangen på arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Nå ber næringa om risikoreduserende tiltak. Les hele saken her

Fredag 27. mars 2020 - 18.13
Ber om enkel behandling i forlengelse av oppholdstillatelse

I et brev til Arbeidsdep. foreslår landbruket meldeplikt istedet for søknad om forlenget oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske arbeidere.

Mandag 23. mars 2020 - 12.38
Bondelaget foreslår "frikort" for permiterte

Dette for å motivere flere til å søke jobb i næringa. Det er i dag sendt et forslag til Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Du kan lese hele saken her.

Fredag 20. mars 2020 - 18.14
Hvordan erstatte arbeidskraft?

Det prøver en bredt sammensatt arbeidsgruppe å finne ut av. Spesialisert utenlandsk arbeidskraft som har arbeidstillatelse og karantenefaciliteter på plass, skal slippe inn i Norge. De som mangler arbeidstakere kan registrere på arbeidsplassen.no. 

Fredag 20. mars 2020 - 10.52
Debatten på NRK i går kveld

"Nå gjelder det å få kobla de som står uten arbeid til de som kan tilby arbeid" sa vår nestleder Bjørn Gimming som deltok i debatten. 

Her finner du hele sendingen. (Fra 54 minutt ut i sendingen)

Onsdag 18. mars 2020 - 20.29
Formidling av arbeidskraft

Formidling av arbeidskraft kan bli ekstra viktig i tiden framover. Det utforskes nå nærmere hvordan dette kan gjøres, for eksempel finnes det en løsning for helsepersonell

Onsdag 18. mars 2020 - 09.04
Oppretter arbeidsgruppe om utenlandsk arbeidskraft

Arbeidsgruppa jobber med å kartlegge omfanget av og behovet for sesongarbeidere, både i grøntnæringa, (frukt, bær, grønt, potet) og andre produksjoner.

Les hele saken her. 

Tirsdag 17. mars 2020 - 17.02
Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet informasjon og svar på på et sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. 

Du finner saken her.

Tirsdag 17. mars 2020 - 12.53
Oppdater din kjernejournal

Norges Bondelag anbefaler alle dyreeiere om å legge inn i kjernejournalen at en har ansvar for dyr og hvem som skal kontaktes for å ta hånd om dyra hvis det skjer noe alvorlig.

Søndag 15. mars 2020 - 21.07
Hvem skal passe dyra om du blir syk? Gå gjennom beredskapsplanen din.

Sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i et intervju med Bondebladet. Les hele saken her.

Fredag 13. mars 2020 - 20.55
Landbruket og matforsyning er definert som en samfunnskritisk rolle

Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er imidlertid kommunene som gjør de nærmere prioriteringer. Les mer her.

Fredag 13. mars 2020 - 08.00
Det er viktig at bøndene unngår smitte og sykdom

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Det er viktig at bøndene holder seg friske så de kan holde hjulene i gang, stelle dyra og fortsette å produsere mat til befolkningen. 

Søndag 10. mars 2019 - 08.00
Koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge

Tips til bønder som arbeidsgivere

  • Tips en venn om denne siden

Det er mange utenlandske arbeidere i grønnsaksproduksjon.
Det er mange utenlandske arbeidere i grønnsaksproduksjon.

Her er noen tips som kan gjøre prosessen smidigere når utenlandske arbeidstakere skal inn i landet nå.

Reiserestriksjonene som følge av korona-utbruddet gjør det vanskeligere å få arbeidskraft inn i landet. Her er en sjekkliste: 

  • Karantenefasiliteter må være på stell
  • Skriv et brev etter denne malen, hvor du som arbeidsgiver bekrefter arbeidets form og viktighet. Brevet er utarbeidet av grønnsaksbønder på Toten som bruker det. 
  • Scanne eller sende på e-post skattekort fra i år eller fjoråret, for de som har det. 
  • Registreringsbevis fra politiet for de som har det fra tidligere
  • Arbeidskontrakt
  • Firmaattest 

Arbeidere fra andre land kan passere i transitt gjennom Sverige og Danmark, jf UDs reiseråd. Det er innreiseforbud i Danmark, men transport av nødvendige varer og transitt av folk som skal kjøre gjennom Danmark for å arbeide i Norge eller Sverige, er lov. Dokumentene nevnt over, vil gjøre transitten smidigere. 

Her kan du lese mer om utenlandske arbeidstakere og koronasituasjonen. 

Koronasituasjonen
Siste oppdateringer
Tirsdag 31. mars 2020 - 14.19
Innspill fra Norges Bondelag

 Norges Bondelag har kommet med et innspill til landbruks- og matdepartementet om kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.  

Les dokumentet her. 

Tirsdag 31. mars 2020 - 10.58
Endringer i bortvisningsforskriften
30. mars ble det gjort endringer i bortvisningsforskriften som gjør at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft kan reise inn til Norge.
Tirsdag 31. mars 2020 - 10.20
Spørsmål og svar er oppdatert!

Ta en titt på saken vår som samler informasjon, spørsmål og svar som angår bonden i forbindelse med koronasituasjonen. 

Du finner den her.

Mandag 30. mars 2020 - 15.54
Ber om risikoreduksjon for grøntnæringa

Stor usikkerhet om tilgangen på arbeidskraft påvirker grøntprodusentenes beslutninger om våronna. Nå ber næringa om risikoreduserende tiltak. Les hele saken her

Fredag 27. mars 2020 - 18.13
Ber om enkel behandling i forlengelse av oppholdstillatelse

I et brev til Arbeidsdep. foreslår landbruket meldeplikt istedet for søknad om forlenget oppholds- og arbeidstillatelse for utenlandske arbeidere.

Mandag 23. mars 2020 - 12.38
Bondelaget foreslår "frikort" for permiterte

Dette for å motivere flere til å søke jobb i næringa. Det er i dag sendt et forslag til Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Du kan lese hele saken her.

Fredag 20. mars 2020 - 18.14
Hvordan erstatte arbeidskraft?

Det prøver en bredt sammensatt arbeidsgruppe å finne ut av. Spesialisert utenlandsk arbeidskraft som har arbeidstillatelse og karantenefaciliteter på plass, skal slippe inn i Norge. De som mangler arbeidstakere kan registrere på arbeidsplassen.no. 

Fredag 20. mars 2020 - 10.52
Debatten på NRK i går kveld

"Nå gjelder det å få kobla de som står uten arbeid til de som kan tilby arbeid" sa vår nestleder Bjørn Gimming som deltok i debatten. 

Her finner du hele sendingen. (Fra 54 minutt ut i sendingen)

Onsdag 18. mars 2020 - 20.29
Formidling av arbeidskraft

Formidling av arbeidskraft kan bli ekstra viktig i tiden framover. Det utforskes nå nærmere hvordan dette kan gjøres, for eksempel finnes det en løsning for helsepersonell

Onsdag 18. mars 2020 - 09.04
Oppretter arbeidsgruppe om utenlandsk arbeidskraft

Arbeidsgruppa jobber med å kartlegge omfanget av og behovet for sesongarbeidere, både i grøntnæringa, (frukt, bær, grønt, potet) og andre produksjoner.

Les hele saken her. 

Tirsdag 17. mars 2020 - 17.02
Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet informasjon og svar på på et sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. 

Du finner saken her.

Tirsdag 17. mars 2020 - 12.53
Oppdater din kjernejournal

Norges Bondelag anbefaler alle dyreeiere om å legge inn i kjernejournalen at en har ansvar for dyr og hvem som skal kontaktes for å ta hånd om dyra hvis det skjer noe alvorlig.

Søndag 15. mars 2020 - 21.07
Hvem skal passe dyra om du blir syk? Gå gjennom beredskapsplanen din.

Sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag i et intervju med Bondebladet. Les hele saken her.

Fredag 13. mars 2020 - 20.55
Landbruket og matforsyning er definert som en samfunnskritisk rolle

Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og dette inkluderer bonden. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er imidlertid kommunene som gjør de nærmere prioriteringer. Les mer her.

Fredag 13. mars 2020 - 08.00
Det er viktig at bøndene unngår smitte og sykdom

Bønder må gjøre det de kan for å unngå å bli smittet og spre smitte. Det er viktig at bøndene holder seg friske så de kan holde hjulene i gang, stelle dyra og fortsette å produsere mat til befolkningen. 

Søndag 10. mars 2019 - 08.00
Koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge

Spørsmål og svar

Her har vi samlet informasjon og spørsmål om koronaviruset på ett sted så det skal bli enklere for deg å finne fram. 

Du finner alt samlet her.

Våre samarbeidspartnere