Reiserestriksjonene som følge av korona-utbruddet gjør det vanskeligere å få arbeidskraft inn i landet. Her er en sjekkliste: 

  • Karantenefasiliteter må være på stell
  • Skriv et brev etter denne malen, hvor du som arbeidsgiver bekrefter arbeidets form og viktighet. Brevet er utarbeidet av grønnsaksbønder på Toten som bruker det. 
  • Scanne eller sende på e-post skattekort fra i år eller fjoråret, for de som har det. 
  • Registreringsbevis fra politiet for de som har det fra tidligere
  • Arbeidskontrakt
  • Firmaattest 

Arbeidere fra andre land kan passere i transitt gjennom Sverige og Danmark, jf UDs reiseråd. Det er innreiseforbud i Danmark, men transport av nødvendige varer og transitt av folk som skal kjøre gjennom Danmark for å arbeide i Norge eller Sverige, er lov. Dokumentene nevnt over, vil gjøre transitten smidigere. 

Her kan du lese mer om utenlandske arbeidstakere og koronasituasjonen.