For å stimulere til mer direktesalg har nå landbruks- og matdepartementet etter innspill fra Norges bondelag åpnet for at Bondens marked og andre salgsmesser for lokalmat kan søke Innovasjon Norge og Utviklingsprogrammet om støtte for å få dekket deltakerkostnader. 

Det er også iverksatt andre tiltak for å avhjelpe situasjonen for de som driver tilleggsnæringer i landbruket som lokalmat og reiseliv, og som har opplevd stor omsetningssvikt under koronapandemien. 

Du kan lese mer på regjeringens sider.